Αρχείο Ιούνιος, 2020

Τι σχολείο θέλουμε;

Πέμπτη, 18 Ιουνίου, 2020

Κάθε φορά που επιχειρείται να “σφίξει” λίγο το σχολείο υπάρχουν αντιδράσεις με το κύριο επιχείρημα ότι το σχολείο θα γίνει εξεταστικό κέντρο και αυτό είναι εις βάρος της μάθησης. Αρχικά να πούμε ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας. Ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι απλά να διδάσκει ένας εκπαιδευτικός, αλλά να μαθαίνουν οι μαθητές. Πρέπει, λοιπόν, να μετρούνται τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να αποτιμούνται τα αποτελέσματα και να γίνονται οι κατάλληλες βελτιώσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον διδάσκοντα.

(περισσότερα…)

Αναζήτηση
Κατηγορίες
Αρχείο

You are currently browsing the Blog ΒΟΓΙΑΤΖΗ blog archives for Ιούνιος, 2020.