Αρχείο Νοέμβριος, 2019

Τα δίδακτρα στα Πανεπιστήμια έχουν απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, 2019

Δύο στους τρεις νέους μας, ηλικίας 18-24 ετών, βρίσκονται στην εκπαίδευση το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Καλό αυτό αν γίνεται με επιτυχία, αν δηλαδή η εκπαίδευσή τους είναι ποιοτική, ώστε να τους βοηθήσει να βρουν το δρόμο τους στη ζωή. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου το 2018 ήταν 79.887, υποψήφιοι ήταν 86.301, λογικό γιατί υπάρχουν και οι απόφοιτοι, μηχανογραφικό κατέθεσαν 79.326 και εισήχθησαν 63.210 στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ποσοστό 79,68%.

(περισσότερα…)

Πάλι καλά (;)

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, 2019

Άλλη μία έκθεση για την εκπαίδευση δημοσιεύτηκε. Πρόκειται για την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2019 για την Ελλάδα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαπιστώνεται και σε αυτή την έκθεση, όπως και σε πολλές άλλες, ότι τα παιδιά μας έχουν ελλιπείς γνώσεις στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Βέβαια όλες οι διεθνείς εκθέσεις χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία από την αξιολόγηση PISA. Δημοσιεύτηκε, όμως, πρόσφατα η μελέτη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που βασίστηκε στη βαθμολογία όλων των μαθητών από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο, με στοιχεία που άντλησε από το myschool το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούν όλα τα σχολεία. Η ταύτιση των συμπερασμάτων των δύο εκθέσεων είναι εντυπωσιακή: Τα παιδιά μας τελειώνουν το σχολείο και είναι αγράμματα για να το πούμε με μία πρόταση. Δεν δικαιούται, πλέον, κανείς να πέφτει από τα σύννεφα, λέγοντας ότι δεν γνώριζε. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να μας πει τι σκοπεύει να κάνει εκτός από το να συγκροτήσει μια επιτροπή για να μελετήσει το θέμα.

(περισσότερα…)

Αναζήτηση
Κατηγορίες
Αρχείο

You are currently browsing the Blog ΒΟΓΙΑΤΖΗ blog archives for Νοέμβριος, 2019.