Αρχείο Δεκέμβριος, 2015

Περί μετεγγραφών

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου, 2015

Τα αποτελέσματα των μετεγγραφών αναμένουν με αγωνία οι υποψήφιοι. Τι γίνεται, όμως, με τις ισοβαθμίες; Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι μεταξύ όσων συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μορίων προηγούνται αυτοί που συγκέντρωσαν περισσότερα μόρια στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι κατηγορίες των υποψηφίων, όμως, είναι πολλές και με διαφορετικά μόρια η κάθε μία. Η υπουργική απόφαση δεν περιγράφει τι θα γίνει στην περίπτωση που ισοβαθμήσουν, για παράδειγμα, ένας απόφοιτος ΕΠΑ.Λ. που διαγωνίστηκε με την ομάδα Α, που έχει άριστα τα 2.000 μόρια με έναν απόφοιτο γενικού λυκείου που έχει άριστα τα 20.000 μόρια. Η αναγωγή των 2.000 μορίων στα 20.000 μόρια δεν είναι σωστή, αφού ο βαθμός δυσκολίας στις δύο εξετάσεις δεν είναι ίδιος. Συνεπώς, τηρώντας και την αρχή ότι δεν επιτρέπεται να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα, αυτή η αναγωγή δεν είναι λογική.

(περισσότερα…)

Ο υπολογισμός των μορίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου, 2015

Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τις υπόλοιπες διαδικασίες που δεν γνωρίζαμε για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2016.

(περισσότερα…)

Αναζήτηση
Κατηγορίες
Αρχείο

You are currently browsing the Blog ΒΟΓΙΑΤΖΗ blog archives for Δεκέμβριος, 2015.