Αρχείο Οκτώβριος, 2013

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μειώνονται συνεχώς!

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, 2013

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μειώνονται συνεχώς, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των μνημονίων. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχής υποβάθμιση της εκπαίδευσης. Η χώρα μας, όμως, ξεκίνησε τις μειώσεις από δυσμενές σημείο, αφού τα τελευταία είκοσι χρόνια είχε τις χαμηλότερες δαπάνες για την εκπαίδευση από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι δυνατότητες περικοπών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, με ήδη τόσο χαμηλές δαπάνες. Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή του «Η εκπαίδευση με μια ματιά» αποκαλύπτουν το πρόβλημα σε βάθος εικοσαετίας. Ο πίνακας περιέχει τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών και τις δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Στις δημόσιες δαπάνες περιλαμβάνονται, εκτός από το κόστος της εκπαίδευσης, οι υποτροφίες, τα δάνεια και οι συνολικές παροχές του κράτους προς τις οικογένειες, όπως η μεταφορά των μαθητών. Τα στοιχεία υπάρχουν ανά πενταετία και όπου υπάρχουν κενά ο ΟΟΣΑ δεν διαθέτει στοιχεία, που σημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τα παρέχουν.

(περισσότερα…)

Μελέτη για τις προτιμήσεις των υποψηφίων 2013!

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, 2013

Οι προτιμήσεις των υποψηφίων στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου φέτος και η σύγκρισή τους με τις περσινές μας επιτρέπουν να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα για τις επιλογές σπουδών, αλλά και για την αντιμετώπιση της κρίσης από τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Είναι σημαντικό να μελετάμε τα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και όχι σε απόλυτους αριθμούς, αφού οι υποψήφιοι που δηλώνουν τις σχολές διαφέρουν αριθμητικά. Τις ιατρικές σχολές, για παράδειγμα, τις δηλώνουν μόνο οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης που φέτος ήταν 12.932, ενώ τις Νομικές έχουν τη δυνατότητα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης που φέτος ήταν 32.291. Η βάση σύγκρισης δεν είναι ίδια, άρα δεν έχει νόημα να αναζητούμε την πιο περιζήτητη σχολή. Στους πίνακες μπορείτε να δείτε τα 10 τμήματα με τη μεγαλύτερη αύξηση προτιμήσεων και τα 5 τμήματα με τη μεγαλύτερη μείωση προτιμήσεων σε κάθε πεδίο.

(περισσότερα…)

Σχολείο ανάλογο με την κοινωνία που χτίζεις!

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, 2013

Μια συζήτηση που δεν έγινε ποτέ οδηγεί τις κυβερνήσεις σε διαρκείς αλλαγές-πειραματισμούς στο εκπαιδευτικό σύστημα και κάνει τις φωνές διαμαρτυρίας να πολλαπλασιάζονται. Αποτέλεσμα: όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν

Οι αποφάσεις για το τι θα διδαχθούν οι μαθητές, εάν και τι θα σπουδάσουν, παίρνονται πριν απ' αυτούς, γι' αυτούς και ερήμην τους

(περισσότερα…)

Αναζήτηση
Κατηγορίες
Αρχείο

You are currently browsing the Blog ΒΟΓΙΑΤΖΗ blog archives for Οκτώβριος, 2013.