Αρχείο Δεκέμβριος, 2012

Πολλοί εισάγονται λίγοι αποφοιτούν!

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου, 2012

Η απόκτηση του πτυχίου αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση για πολλούς φοιτητές. Μεγάλες διαφορές αποκάλυψε η έρευνα που κάναμε στο ποσοστό αποφοίτησης των φοιτητών των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι διαφορές αυτές προέκυψαν από πολλούς λόγους. Οι φοιτητές των ΤΕΙ είναι σε μέσο όρο χαμηλότερων επιδόσεων από τους αντίστοιχους των ΑΕΙ. Άρα έχουν ένα μειονέκτημα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο πτυχίο. Είναι επίσης γνωστή η διαφορά στη χρηματοδότηση και τις υποδομές μεταξύ των ΑΕΙ και των ΤΕΙ με σαφώς μειονεκτούντα τα ΤΕΙ. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται και από την ύπαρξη πολλών έκτακτων καθηγητών και, συνεπώς, λίγων μόνιμων που φέρνει την  κακή λειτουργία λόγω έλλειψης σταθερότητας και συνέχειας στα τμήματα. Ένα άλλο πρόβλημα με τη λειτουργία των ΤΕΙ είναι η διαφορά στα ποσοστά αποφοίτησης που προκύπτει μεταξύ των κεντρικών και των περιφερειακών ΤΕΙ, όπου τα φαινόμενα φοιτητών χαμηλού επιπέδου και ελλείψεων σε υποδομές και καθηγητές γίνονται εντονότερα.

(περισσότερα…)

Εδώ γιατρός, εκεί γιατρός, που ΄ναι ο γιατρός;

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου, 2012

Πηγή: Έθελ Αγγελάτου, kariera.gr

Όσο αστείος κι αν φαίνεται ο τίτλος του σημερινού άρθρου εξαιτίας του λογοπαίγνιου που τον χαρακτηρίζει, είναι γεγονός πως λόγω της εποχής που διανύουμε, «ίσως» καταλήξουμε να αναζητούμε γιατρούς σε ειδικότητα και ειδικούς, λες και θα αφορούν σε είδος προς εξαφάνιση. Κατόπιν προγενέστερου άρθρου, όπου αναλύσαμε τις ανάγκες της ευρωπαϊκής επικράτειας για μηχανικούς και την ανταπόκριση του κλάδου με τη μετακίνησή του προς το εξωτερικό, αυτή τη φορά, θα συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις ανάγκες «μεταφοράς» του ιατρικού κλάδου προς τα γερμανικά εδάφη για την εκεί αγορά εργασίας.

(περισσότερα…)

Εισακτέοι σε Στρατό και Αστυνομία.

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου, 2012

Η Αστυνομία δεν θα δεχτεί εισακτέους τα επόμενα δύο χρόνια. (2013-2014 και 2014-2015)

Οι υποψήφιοι που θα έδιναν ΑΟΘ και Μαθηματικά με στόχο την αστυνομία πρέπει να ενημερωθούν άμεσα, ώστε να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αν όμως θελήσουν μετά από δύο χρόνια να μπουν με το 10% τότε αν δεν έχουν πάρει ΑΟΘ και Μαθηματικά δεν θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν.

Ο Στρατός θα πάρει 30% λιγότερους εισακτέους.

Ένταξη Αποφοίτων Πλαστικών Τεχνών Ιωαννίνων στον κλάδο καθηγητών καλλιτεχνικών.

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου, 2012

Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να δώσει επαγγελματικά δικαιώματα στα τμήματα που μέχρι τώρα δεν οδηγούσαν σε συγκεκριμένο επάγγελμα. Σ’ αυτό το πλαίσιο εκδόθηκε η παρακάτω υπουργική απόφαση:

 «Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης AT 8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. η΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) και βάσει του άρθρου 15 του Ν. 1586/1986 (Α΄/37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.»

Αναζήτηση
Κατηγορίες
Αρχείο

You are currently browsing the Blog ΒΟΓΙΑΤΖΗ blog archives for Δεκέμβριος, 2012.