Στο ΦΕΚ Β’ 1393/2000  έχει δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)   και στο άρθρο 26 γίνεται αναφορά στις μετεγγραφές σπουδαστών των ΑΕΝ.

Δείτε τα συνημμένα.

Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Πηγή: Orientum