ACED860518D77F77B85E0FD0D369259F

Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς απέστειλε το υπουργείο Παιδείας

Οδηγίες που αφορούν πολλούς δασκάλους και νηπιαγωγούς που έχουν προσληφθεί στα ολοήμερα σχολεία, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε αυτές ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης θα απασχοληθούν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (πλην ΕΑΕΠ), και στο ολοήμερο πρόγραμμα αυτών. Ο διδακτικός χρόνος του δασκάλου του ολοήμερου είναι ο προβλεπόμενος, όπως αυτός ορίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ολοημέρων Δημοτικών (πλην ΕΑΕΠ).

Όσον αφορά το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής:

Οι ώρες συνεργασίας του εκπαιδευτικού του ολοήμερου προγράμματος με του εκπαιδευτικού του πρωινού προγράμματος και όταν αυτός παρευρίσκεται στην τάξη, να προσμετρώνται ως διδακτικές.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 του νόμου 2517 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α’) διδακτικό τους ωράριο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τη σχετική διάταξη του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄), άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.

Συνεργάζονται με τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα. [Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β΄) Υ.Α. και ΠΔ. 201 /1998 (ΦΕΚ 161 τ.β΄)]

Η λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015 καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. Φ.50/226/143572/Γ1/10-09-2014 «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων 2014-2015» εγκύκλιο της διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Β.Λειτουργία του Απογευματινού Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (πλην ΕΑΕΠ).

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, που υπηρετούν στην απογευματινή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να αξιοποιούν το χρόνο παραμονής των μαθητών στο σχολείο ως ακολούθως:

– Εμπέδωση γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα, η οποία επιδιώκεται με την προετοιμασία των εργασιών που ανατέθηκαν στο πρωινό πρόγραμμα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

– Εμπλουτισμός της διδακτικής πράξης με καινοτόμες δραστηριότητες και προγράμματα, τα οποία συνάδουν με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο πρωινό ωράριο και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη διαδικασία.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ο δάσκαλος της απογευματινής ζώνης του ολοημέρου προγράμματος, συνεργάζεται εβδομαδιαία σε προκαθορισμένες ώρες με τους δασκάλους των τάξεων ή και παραβρίσκεται στο πρωινό πρόγραμμα, ώστε από κοινού να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι ανάγκες των μαθητών να σχεδιαστούν οι ανάλογες διδακτικές παρεμβάσεις που θα αφορούν και στους μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για τις περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο εκπαιδευτικός ΠΕ 70 σχεδιάζει και αναπροσαρμόζει ευέλικτα το ωρολόγιο πρόγραμμα και εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας.

Με τη συμβολή των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων, καταρτίζονται, αξιολογούνται και ανατροφοδοτούνται τα εξατομικευμένα προγράμματα και γίνονται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Σημείωση: Οι ώρες σίτισης να προσμετρούνται σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Ολοήμερο νηπιαγωγείο

Οι νηπιαγωγοί του ολοήμερου νηπιαγωγείου συντάσσουν από κοινού τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον τρόπο υλοποίησης και προσέγγισης και φροντίζουν να υπάρχει συνοχή και συνέχεια των πρωινών – απογευματινών δραστηριοτήτων. Η επιτυχία του ολοήμερου προγράμματος στηρίζεται στη συνεργασία των δύο νηπιαγωγών, στην ενιαία γραμμή δράσης τους, στη συνέχεια και στη συνάφεια του προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 60, που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο της πράξης συνεργάζονται με τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα [Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002(ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β΄)] Υ.Α. και ΠΔ.201/1998 (ΦΕΚ 161 τ.β΄).

Σίτιση στο ολοήμερο σχολείο

Η ώρα του γεύματος που περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατά την ώρα του γεύματος ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική αξία του για τους μαθητές.

Ειδικότερα:

– Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει, υποβοηθά και κατευθύνει κατά την ώρα του γεύματος τους μαθητές στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.

– Τους βοηθά να αναπτύξουν αυτονομία, να κατακτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος με διερευνητικές και βιωματικές προσεγγίσεις και πρακτικές.

– Εντάσσει σε αυτήν θεματικές ενότητες της αγωγής υγείας και φροντίζει να κατανοήσουν οι μαθητές την διατροφική αξία των τροφών και να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες.

– Συγχρόνως, σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα που αφορούν στους κανόνες υγιεινής (υγιεινή στόματος, χεριών, σώματος, χώρου).

Προκειμένου για την επίτευξη των στόχων του ολοήμερου προγράμματος ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να αξιοποιεί ποικιλία εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μορφής, ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά σε διερευνητικές, δημιουργικές και εμπεδωτικές εργασίες και δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση για την επιτυχία του ολοήμερου προγράμματος είναι απαραίτητη η στήριξη των μαθητών με την ανάπτυξη του προφορικού λόγου και την κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού λόγου.

Επισημαίνεται ότι:

Η υποστήριξη των μαθητών επιτυγχάνεται με την ιδιαίτερη έμφαση του προγράμματος στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου κτλ.

Η υποστήριξη των μαθητών του δημοτικού σχολείου επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση των κατ’ οίκον εργασιών τους, κατά προτίμηση, στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στο σχολείο.

Η υποστήριξη στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών: επιδιώκεται με ολοκληρωμένα προγράμματα προσωπικής και δια-προσωπικής ανάπτυξης καθώς και με προγράμματα πολιτιστικών, διαπολιτισμικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Η σύνδεση του σχολείου τόσο με την οικογένεια, όσο και με την τοπική κοινωνία και με φορείς, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εκπαίδευση του μαθητή.

Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε οργανισμό που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες λειτουργικού χαρακτήρα με τη σύνταξη του οικείου αναλυτικού προγράμματος και την προώθηση εναλλακτικών καλών πρακτικών.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και τα όσα αναφέρονται στις Φ.32/227/145146/Γ1/12/9/2014 (ΑΔΑ:67ΖΕ9-32Φ) «Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2014-2015» και με αρ. Φ.50/226/143572/Γ1/10-09-2014 (ΑΔΑ:Ω17Β9-ΘΤ7) «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» Εγκύκλιους της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

Τέλος, καλούνται οι σχ. σύμβουλοι σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να συνεργαστούν ώστε να προχωρήσουν στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη σημασία, τη λειτουργία και τη στήριξη των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων

 Πηγή: newsbeast.gr