CF1A1F73E69E6F16AC7B4F753192A47F

Έργο συνολικού προϋπολογισμού 42.856.730 ευρώ

Με 17.960 διαδραστικούς πίνακες θα εξοπλιστούν δημοτικά, γυμνάσια και Επαγγελματικά Λύκεια σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 42.856.730 ευρώ για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία την 3ηΣεπτεμβρίου.

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής Διαδραστικών Συστημάτων.

Προβλέπεται λοιπόν η προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων με την απαραίτητη Δικτύωση και επιμόρφωση για τις ακόλουθες τάξεις:

α) στη ΣΤ’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας,

β) σε όλα τα τμήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων όλων των Γυμνασίων της Χώρας, εξαιρουμένης της Β’ Τάξης εκείνων των Γυμνασίων που προμηθεύτηκαν ήδη Διαδραστικά Συστήματα μέσω του «Προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών Συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» της σχετική Πράξης της Πρόσκλησης 78 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και

γ) στην Α’ Τάξη όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας.

Ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει να προμηθεύσει και εγκαταστήσει, εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης της παρούσας Πράξης, δηλαδή στην ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων της Χώρας, στην Α’ Λυκείου όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας και σε κάθε Τμήμα της Α’, Β’ και Γ’ Τάξης των Γυμνασίων της Χώρας, πλην των ως άνω αναφερομένων εξαιρέσεων, δηλαδή:

– Τμήματα ΣΤ’ Δημοτικού = 6.109
– Τμήματα Γυμνασίων = 10.773
– Τμήματα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ για Α΄ Λυκείου = 1.078

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια:

– 17.960 Διαδραστικών Πινάκων (σε Δημοτικά , Γυμνάσια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)
– 17.960 Βιντεοπροβολέων και βραχιόνων εγκατάστασης (βάσεις) των βιντεοπροβολέων
– 17.960 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptop)
– 13.882 Δομημένων Καλωδιώσεων
– 3.325 Δικτυακών Υποδομών

Πηγή: Newsbeast.gr