ΦΕΚ που αφορά στην εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

ΦΕΚ