δείτε τα νέα προγράμματα σπουδών Αρχαίων και Φυσικής για το Νέο Λύκειο στο συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίων και Φυσικής