Βγήκε η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι 12/5

Προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές