Για το 2014 και μάλλον και το 2015 δεν θα υπάρχει στο μηχανογραφικό δελτίο η σχολή αστυφυλάκων και η σχολή των Αξιωματικών της Αστυνομίας.

Με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον Αύγουστο καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων το 2015-2016. Οι αριθμοί αυτοί είναι ακριβώς οι αριθμοί εισακτέων που πέτυχαν στην Αστυνομία το 2013 και θα φοιτήσουν το 2015-2016. Στο συνημμένο είναι μαρκαρισμένο το αντίστοιχο κομμάτι.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για το 2014 και το 2015 να εισαχθεί κανείς άλλος, εκτός αν αλλάξει η απόφαση.

Δείτε το ΦΕΚ