Στη Γ’ Λυκείου το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας είναι εξαιρετικά μειωμένο, στις 14 ώρες την εβδομάδα. Το βάρος δίνεται στα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού

Το νέο Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό) ξεκινά την πορεία του από τους μαθητές της φετινής Α’ Λυκείου και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί το 2016, όταν οι μαθητές της σημερινής Α’ Λυκείου θα εισαχθούν στις Ανώτατες Σχολές.

Είναι προφανές ότι οι μαθητές που φοιτούν στη Β’ και στη Γ’ Λυκείου δεν επηρεάζονται καθόλου από την εφαρμογή του Νέου Λυκείου.

Το Νέο Λύκειο δεν φέρνει κάποια νέα εκπαιδευτική πρόταση, ούτε κάποιο νέο διδακτικό εγχειρίδιο αναμένουμε, αφού χρήματα δεν υπάρχουν. Αυτό που αλλάζει είναι η δομή του Λυκείου και ο τρόπος εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές.

Τα μαθήματα

Η Α’ Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι διάρκειας 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν σ’ αυτή την τάξη και επιπλέον την Πολιτική Παιδεία, που περιλαμβάνει Οικονομία, Πολιτικούς Θεσμούς και Δίκαιο, και Κοινωνιολογία. Το μάθημα διδάσκεται και στη Β’ Λυκείου.

Στη Β’ Λυκείου το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας έχει διάρκεια 30 ωρών την εβδομάδα, με καινούργιο μάθημα τη Φιλοσοφία. Αρχίζει η εξειδίκευση με δύο ομάδες προσανατολισμού, όπως λέγονται τώρα πια οι κατευθύνσεις:

1. Ανθρωπιστικές σπουδές, με διδασκόμενα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, και

2. Θετικές σπουδές, με διδασκόμενα μαθήματα Μαθηματικά και Φυσική.

Στη Γ’ Λυκείου το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας είναι εξαιρετικά μειωμένο, στις 14 ώρες την εβδομάδα. Το βάρος δίνεται στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού. Ο υποψήφιος επιλέγει, στην αρχή της χρονιάς, μία ομάδα προσανατολισμού και ένα επιστημονικό πεδίο. Η επιλογή είναι κρίσιμη, αφού καθορίζει τις επιλογές σχολών. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τις σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα.

Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται σε ποσοστό 50% από τράπεζα θεμάτων και 50% από τους διδάσκοντες καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι διορθώνουν και τα γραπτά. Τα θέματα από την τράπεζα θεμάτων είναι διαφορετικά για κάθε σχολείο. Δεν υπάρχουν πανελλήνιες εξετάσεις για να προαχθεί ο μαθητής στην επόμενη τάξη ή για να αποκτήσει το απολυτήριο.

Η προαγωγή στην επόμενη τάξη είναι πια πολύ δυσκολότερη, καθώς έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις. Ο γενικός μέσος όρος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 10 για να προαχθεί ο μαθητής στην επόμενη τάξη (συμπεριλαμβάνεται η Φυσική Αγωγή). Αν δεν επιτύχει αυτή την προϋπόθεση, ο μαθητής μένει στην ίδια τάξη. Αν επιτύχει αυτόν το μέσο όρο δεν σημαίνει ότι αυτομάτως προάγεται. Πρέπει να ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις: να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 σε κάθε ένα από τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Αλγεβρα, Γεωμετρία και σε κάθε μάθημα προσανατολισμού. Πρέπει επίσης να επιτύχει μέσο όρο τουλάχιστον 8 στα υπόλοιπα μαθήματα. Αν δεν επιτύχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις, μένει μετεξεταστέος στα μαθήματα που δεν πέτυχε τον απαιτούμενο μέσο όρο.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου εξετάζονται ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα και αποκτούν το απολυτήριο Λυκείου. Μετά την απόκτηση του απολυτηρίου όσοι το επιθυμούν συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις ανώτατες σχολές.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει. Για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση συνυπολογίζονται και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, που δίνουν ένα βαθμό που ονομάζεται Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ). Στον υπολογισμό του ΒΠΑ συμμετέχουν οι μέσοι όροι και των τριών τάξεων του Λυκείου, αλλά όχι ισότιμα.

Ο ΒΠΑ υπόκειται σε αναπροσαρμογή όταν απέχει περισσότερο από 1 μονάδα από το μέσο όρο (Μ.Ο.) των τεσσάρων πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων. Η προσαρμογή αυτή είναι διαφορετική όταν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο και διαφορετική όταν ο ΒΠΑ είναι μικρότερος από το μέσο όρο. Οταν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από το Μ.Ο. περισσότερο της μιας μονάδας, τότε μειώνονται οι βαθμοί της κάθε τάξης μέχρι να φτάσουν σε απόσταση μιας μονάδας από το Μ.Ο. και μετά υπολογίζεται ο ΒΠΑ. Οταν ο ΒΠΑ είναι μικρότερος του Μ.Ο. περισσότερο από μία μονάδα, τότε αυξάνει ο βαθμός κάθε τάξης κατά μία μονάδα (όχι μέχρι να φτάσει σε μία μονάδα από το Μ.Ο.) και μετά υπολογίζεται ο ΒΠΑ.

Τι μένει άγνωστο

Κάθε τμήμα των ανώτατων σχολών έχει δικαίωμα να ορίσει συντελεστή σε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Ο συντελεστής είναι άγνωστος. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τον τρόπο υπολογισμού των μορίων, άρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο θα μετράει τελικά ο ΒΠΑ στην εισαγωγή στις ανώτατες σχολές.

Και η επαγγελματική

Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) αναμορφώνεται και αυτό, παράλληλα με το Γενικό. Τα πρόγραμμα των μαθημάτων της Α’ τάξης περιλαμβάνει 22 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 13 ώρες την εβδομάδα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επιλέγει ο μαθητής.

 Οι ομάδες προσανατολισμού είναι τέσσερις: Τεχνολογικές Εφαρμογές, Διοίκηση και Οικονομία, Γεωπονία, Τεχνολογία, Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Στη Β’ και στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας και 23 ώρες μαθήματα Ειδικότητας, που περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστήριο σε αναλογία περίπου 50%. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν έχει καθοριστεί ακόμη.

Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων τίθενται κατά 50% από την τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τους διδάσκοντες καθηγητές, μόνο στα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Στα τεχνικά μαθήματα δεν δημιουργείται τράπεζα θεμάτων και τα θέματα ορίζονται μόνο από τους διδάσκοντες καθηγητές.

Προαγωγή σε επόμενη τάξη και απολυτήριο

Για την προαγωγή και την απόκτηση του απολυτηρίου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 10. Δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση.

Απολυτήριο

Μαζί με το απολυτήριο Λυκείου, που είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου (παρά τις διαφορετικές προϋποθέσεις απόκτησής του) ο απόφοιτος παίρνει και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3.

Μαθητεία

Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν στην τάξη μαθητείας που περιλαμβάνει μάθημα στο σχολείο και μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Η διάρκειά της είναι ενός έτους και με τη λήξη της ο απόφοιτος πιστοποιείται με πτυχίο επιπέδου 4, ισότιμο, δηλαδή, των ΙΕΚ.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής μόνο στα ΤΕΙ και μόνο σε αυτά που είναι συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητά τους. Η εισαγωγή στα ΤΕΙ γίνεται όπως και σήμερα έπειτα από εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά (με συντελεστή 1,5) και δύο μαθήματα Ειδικότητας (με συντελεστή 3,5).

Οι θέσεις για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ ορίζονται με ειδικό ποσοστό.