Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τις σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει στην αρχή της Γ’ Λυκείου

Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι ο περιορισμός των επιστημονικών πεδίων που μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι. Με τη σημερινή δομή του Λυκείου ένας υποψήφιος της θετικής κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει και τις ιατρικές σχολές και τις πολυτεχνικές, με όποια σειρά επιθυμεί. Αντίστοιχα ένας υποψήφιος από τη θεωρητική κατεύθυνση μπορεί να δηλώσει τις Παιδαγωγικές σχολές και τη Νομική. Η δυνατότητα αυτή στο Νέο Λύκειο δεν υπάρχει.

Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τις σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει στην αρχή της Γ’ Λυκείου, μαζί με την επιλογή των μαθημάτων της ομάδας προσανατολισμού που θα παρακολουθήσει.

Οι υποψήφιοι για τις Ιατρικές σχολές θα πρέπει να επιλέξουν τα μαθήματα προσανατολισμού Βιολογία, Φυσική και Χημεία, ενώ οι υποψήφιοι για τις Πολυτεχνικές σχολές θα επιλέξουν Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι δεν έχουν διδαχθεί Βιολογία δεν μπορούν να δηλώσουν τις Ιατρικές σχολές και όσοι δεν έχουν διδαχθεί Μαθηματικά δεν μπορούν να επιλέξουν τις Πολυτεχνικές σχολές.

Ομοια, οι υποψήφιοι για τις νομικές σχολές εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα από τους υποψηφίους των Παιδαγωγικών σχολών, άρα θα επιλέξουν ένα από τα δύο, αφού δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και των δύο ομάδων προσανατολισμού.

Η πρόταση αυτή προωθείται με σκοπό να λυθεί το παράδοξο να θέλει κάποιος να εισαχθεί στην Ιατρική και να βρίσκεται στο Πολυτεχνείο ή στα Οικονομικά.

Βέβαια, έτσι θα δημιουργηθεί το πρόβλημα της συσσώρευσης αριστούχων στον προθάλαμο των Ιατρικών σχολών, αλλά και σε άλλες σχολές, αφού υπάρχει ανισορροπία στον αριθμό των τμημάτων που περιλαμβάνει το κάθε επιστημονικό πεδίο – από 19 μέχρι 200 τμήματα. Βέβαια, η κατανομή των τμημάτων στα επιστημονικά πεδία δεν έχει γίνει από το υπουργείο Παιδείας. Υποθέτουμε την κατανομή από το όνομα των επιστημονικών πεδίων και το επιστημονικό αντικείμενο των τμημάτων.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η δυσκολία μετάβασης από τη μία τάξη του Γενικού Λυκείου στην άλλη. Οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης δυσκολεύουν πολύ, πράγμα που θα δημιουργήσει πρόβλημα στους αδύνατους μαθητές, αλλά και σε όσους, ενώ είναι καλοί και συνεπείς μαθητές, υστερούν σε ένα μάθημα.

Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρξει μαθητής με μέσο όρο πάνω από 19 και μεγάλη αδυναμία στα Μαθηματικά. Αν αυτός ο μαθητής έχει 9 στην Αλγεβρα, θα μείνει μετεξεταστέος στην Αλγεβρα για τον Σεπτέμβριο. Παλαιότερα υπήρχε πρόνοια για τους μαθητές που αποδεδειγμένα ήταν καλοί (είχαν γενικό μέσο όρο πάνω από 13) να μπορούν να προάγονται στην επόμενη τάξη ενώ σε ένα έως δύο μαθήματα είχαν βαθμό κάτω από τη βάση.

Το ζήτημα με το Νέο Λύκειο είναι ότι βάζει φραγμούς στους μαθητές: περιορίζει τις επιλογές στους καλούς και εξοβελίζει τους αδύνατους. Πρόκειται για ένα Λύκειο που δεν ενδιαφέρεται να αναπτύξει την προσωπικότητα του μαθητή, αλλά να τον βάλει σε στενά καλούπια.