Το απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) θα είναι ισότιμο του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου, αυτό λέει ο νόμος για το Νέο Λύκειο. Για να είναι ισότιμοι δύο τίτλοι σπουδών πρέπει να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις απόκτησης.

Ομως οι προϋποθέσεις προαγωγής από τη μία τάξη στην άλλη και απόκτησης του απολυτηρίου είναι τελείως διαφορετικές στους δύο τύπους Λυκείου. Πώς είναι δυνατό να είναι ισότιμοι; Στον πίνακα βλέπουμε τις προϋποθέσεις για την προαγωγή από τη μία τάξη στην άλλη στο Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο.

Η μοναδική προϋπόθεση για την προαγωγή στο Επαγγελματικό Λύκειο είναι ο γενικός μέσος όρος να είναι τουλάχιστον 10. Αντίθετα, στο Γενικό Λύκειο είναι τόσες πολλές οι προϋποθέσεις, που θα είναι πολύ δυσκολότερη η ολοκλήρωση των σπουδών.

Στα χαρτιά λοιπόν μπορεί να είναι ισότιμα τα δύο απολυτήρια, αλλά η διαφορά στις προϋποθέσεις θα τα κάνει διαφορετικά στη συνείδηση του κόσμου, συνεχίζοντας έτσι την άσχημη παράδοση τόσων χρόνων να θεωρείται το Επαγγελματικό Λύκειο κατώτερο και οι μαθητές του τα αποπαίδια της Εκπαίδευσης.

Θα έπρεπε το Τεχνικό Λύκειο να ενισχυθεί, να γίνει ελκυστικό για τα παιδιά, ώστε, επιτέλους, να αναβαθμιστεί και το Τεχνικό Λύκειο και οι τεχνικοί μας.