Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές.

Προθεσμία υποβολής μέχρι 26/6/2013.

Προκήρυξη για τις αστυνομικές σχολές