Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές.

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι 23/4.

Δείτε στο συνημμένο!

Στρατιωτικές Σχολές