Η μελέτη των πρώτων προτιμήσεων των υποψηφίων μας δείχνει τις τάσεις της εποχής, που δεν είναι βέβαια καλό να ακολουθούν οι υποψήφιοι.

Δείτε στο συνημμένο!

Σύγκριση προτιμήσεων 2012