ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2013

Τα φροντιστήρια Βογιατζή θα συμμετέχουν και φέτος στα επαναληπτικά θέματα του ΟΕΦΕ. Ακολουθεί το πρόγραμμα.

Γ΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α/Α Ημερομηνία Ώρα Θεωρητική Θετική Τεχνολογική
1 Κυριακή 31/3 5μ.μ. – 8μ.μ. Ν. Γλώσσα Ν. Γλώσσα Ν. Γλώσσα
2 Κυριακή 7/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Επιλογή Γενικής Επιλογή Γενικής Επιλογή Γενικής
3 Κυριακή 14/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Λατινικά Χημεία ΑΟΔΕ – Χημεία/Βιοχημεία
4 Κυριακή 21/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Ιστορία Κατ. Φυσική Κατ. Φυσική Κατ.
5 Κυριακή 28/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Ν. Λογοτεχνία Βιολογία Κατ. Α.Ε.Π.Π
6 Μ. Πέμπτη 2/5 10 π.μ. – 1 μ.μ. Αρχαία Μαθηματικά Κατ. Μαθηματικά Κατ.
7 Τετάρτη 8/5 10 π.μ. – 1 μ.μ. Α.Ο.Θ. Α.Ο.Θ. Α.Ο.Θ.

Β΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α/Α Ημερομηνία Ώρα Θεωρητική Θετική Τεχνολογική
1 Κυριακή 31/3 5μ.μ. – 8μ.μ. Ν. Γλώσσα Ν. Γλώσσα Ν. Γλώσσα
2 Κυριακή 7/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Άλγεβρα Άλγεβρα Άλγεβρα
3 Κυριακή 14/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Χημεία Κατ.
4 Κυριακή 21/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Λατινικά Μαθηματικά Κατ. Μαθηματικά Κατ.
5 Κυριακή 28/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Αρχαία Κατ. Φυσική Κατ. Φυσική Κατ.

 Α΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α/Α Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
1 Κυριακή 31/3 5μ.μ. – 8μ.μ. Ν. Γλώσσα
2 Κυριακή 7/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Αρχαία
3 Κυριακή 14/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Χημεία
4 Κυριακή 21/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Άλγεβρα
5 Κυριακή 28/4 10 π.μ. – 1 μ.μ. Φυσική