Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών. Η αναμενόμενη μεγάλη μείωση του αριθμού των μετεγγραφομένων, που επιτεύχθηκε μέσα από πολλές παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, στις αντιστοιχίες των σχολών και στις προϋποθέσεις για τη μετεγγραφή, έφερε μείωση του αριθμού των μετεγγραφομένων κατά 29,42%. Έτσι από 9032 φοιτητές που πήραν μετεγγραφή το 2019 φτάσαμε τους 6565 φέτος. Είχαμε όμως φέτος και 241 φοιτητές που μετακινήθηκαν σε άλλο τμήμα του Πεδίου μη αντίστοιχο με αυτό στο οποίο εισήχθησαν.

Τη μεγαλύτερη μείωση είχαμε στην κατηγορία των αδελφών φοιτητών, από 3868 φοιτητές που πήραν μετεγγραφή πέρυσι σε 1814 φέτος. Πρόκειται για μείωση κατά 53,10%. Η μείωση υποθέτουμε ότι δεν οφείλεται στο ότι φέτος υπάρχουν λιγότερα αδέλφια που πέτυχαν στις Ανώτατες Σχολές, αλλά στις προϋποθέσεις που έγιναν πολύ πιο “σφικτές”, αφού μετεγγραφή δικαιούται μόνο ο αδελφός που βρίσκεται στο πρώτο έτος. Και στην κατηγορία αδελφών που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα μέχρι πέρυσι η οικογένεια δεν συντηρούσε δύο σπίτια, ενώ από φέτος συντηρεί. Στα τρία σπίτια παίρνει μετεγγραφή. Προφανώς η ζωή πολλών οικογενειών με δύο φοιτητές θα δυσκολέψει αρκετά, έχουμε και την οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία.

Στην κατηγορία με μοριοδότηση η μείωση των μετεγγραφών ήταν 12,38% πολύ μικρότερη από την κατηγορία των αδελφών. Οι προσφερόμενες θέσεις για μετεγγραφή με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ήταν 7842, πήραν μετεγγραφή 4751 φοιτητές και έμειναν κενές 3091 θέσεις. Αυτές οι 3091 κενές θέσεις θα μπορούσαν να καλυφθούν από το νέο θεσμό της μετακίνησης. Και στη μετακίνηση, όμως, υπήρξαν δυσκολίες, πιστεύω χωρίς λόγο. Έτσι από τις 2510 προσφερόμενες θέσεις καλύφθηκαν μόνο 203. Οι δυσκολίες υπήρξαν γιατί προϋπόθεση για την μετακίνηση ήταν να μην έχεις πάρει μετεγγραφή. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Ειδικά με τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν πολλές οικογένειες θα έπρεπε να μπορεί ένας φοιτητής να πάρει μετακίνηση σε όποιο τμήμα ήθελε αν είχε συγκεντρώσει τα μόρια της βάσης της σχολής. Αν δηλαδή έμπαινε σ’ αυτή τη σχολή αν την είχε δηλώσει στην κατάλληλη θέση στο Μηχανογραφικό του Δελτίο. Δεν έχει καμία σημασία αν ζήτησε μετεγγραφή ή όχι, αν είχε δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του ή όχι. Πρέπει να έχει την δυνατότητα να αλλάξει γνώμη. Αρκεί ως μοναδική προϋπόθεση μετακίνησης να έχει τα μόρια της βάσης της σχολής. Δεν είναι ο μόνος λόγος οι οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να μην επιτρέπουν στον φοιτητή να σπουδάσει στο τμήμα που πέτυχε. Μπορεί να πήγε και να είδε ότι δεν είναι αυτό που περίμενε. Να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει γνώμη, τη στιγμή που δεν παίρνει τη θέση κανενός. Δεν θα είναι και πολλοί οι φοιτητές που θα ζητήσουν μετακίνηση, μόνο όσοι έκαναν λάθος στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους. Απλά τους επιτρέπουμε να αλλάξουν γνώμη.

Οι κενές θέσεις που έμειναν στην κατηγορία των μετεγγραφών με μοριοδότηση, μας δείχνουν αυτό που γράφαμε και παλαιότερα: Η μετεγγραφή σε τμήμα εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι αρκετές φορές εύκολη. Στα τμήματα Χημείας Πάτρας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου έμειναν πολλές κενές θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι όποιος υπέβαλε αίτηση για να πάει από τη μία πόλη στην άλλη έπαιρνε μετεγγραφή ανεξάρτητα από τα μόρια των κριτηρίων που είχε.

Η θέσπιση του ορίου των 2750 μορίων έφερε κενές θέσεις και σε τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που λόγω μεγαλύτερου πληθυσμού, συνεπώς και ζήτησης, δεν έμεναν κενές θέσεις. Έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε στο Οικονομικό της Αθήνας και Πειραιά είχαμε 5 κενές θέσεις, στο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 14 θέσεις, Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας 2 θέσεις.

Καλό είναι τώρα που βλέπουν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών και μετακινήσεων στο Υπουργείο Παιδείας να κάνουν τώρα τις απαραίτητες αλλαγές που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν στην κατηγορία των μετακινήσεων και να μην περιμένουν τον Ιούλιο να ανακοινώσουν αλλαγές στο σύστημα μετεγγραφών και μετακινήσεων, τη στιγμή, δηλαδή, που συμπληρώνουν τα παιδιά τα μηχανογραφικά τους, όπως έγινε φέτος αιφνιδιάζοντας τους πάντες με τη ριζική αλλαγή των αντιστοιχιών των σχολών στις 25 Ιουνίου που τις έκαναν λάθος και αναγκάστηκαν να τις αλλάξουν στις 7 Ιουλίου εν μέσω κατάθεσης των Μηχανογραφικών Δελτίων.

Μετεγγραφές 2020 και 2019

Αριθμός αιτήσεων 2020

Αριθμός Μετεγγραφομένων 2020

Αριθμός Μετακινήσεων 2020

Αριθμός αιτήσεων 2019

Αριθμός Μετεγγραφομένων 2019

Με μοριοδότηση

7089

4751

203

10.753

5.434

Αδέλφια φοιτητών

1857

1814

38

3.883

3.868

Σύνολα

8946

6565

241

14.636

9.302

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.

Του Στράτου Στρατηγάκη