Εκπλήξεις περιείχε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας των στατιστικών στοιχείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Εντύπωση προκαλεί η στροφή των υποψηφίων προς τις σχολές της Οικονομίας και της Πληροφορικής. Ενώ ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μειώθηκε, σε σχέση με το 2019, κατά 1827 υποψηφίους, οι υποψήφιοι του 4ου πεδίου αυξήθηκαν κατά 923. Ο διαχωρισμός σε παλαιούς και νέους υποψηφίους αδικεί τους υποψηφίους του νέου συστήματος, όπως βλέπουμε στον πίνακα 1. Οι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος είναι το 5,35% του συνόλου και διεκδικούν το 9,51% των θέσεων, όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή στο νέο σύστημα έχουμε περισσότερους υποψηφίους για λιγότερες θέσεις. Αυτός ο συνωστισμός, σε συνδυασμό με τις καλύτερες επιδόσεις στην Οικονομία θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των βάσεων στους υποψηφίους του νέου συστήματος.

Στο συνολικό αριθμό οι υποψήφιοι του 2ου και του 3ου πεδίου μαζί είναι 29.875 φέτος έναντι 30.538 πέρυσι. Απλά φέτος είναι διασπασμένοι σε 4 κατηγορίες. Έχουμε ξεχωριστά τους υποψηφίους του 2ου πεδίου χωρισμένους σε παλιούς και νέους και χωριστά τους υποψηφίους του 3ου πεδίου χωρισμένους σε παλιούς και νέους. Η κατανομή των υποψηφίων σε παλιούς και νέους δημιουργεί αδικίες. Ευνοούνται οι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος του 2ου πεδίου, που είναι το 7,45% των υποψηφίων και διεκδικούν το 9,51% των θέσεων και αδικεί τους υποψηφίους του 3ου πεδίου που ενώ αποτελούν το 15,57% των υποψηφίων διεκδικούν και πάλι το 9,51% των θέσεων. Η αδικία είναι προφανής. Υπάρχει μία διαφορά στους υποψηφίους με το παλαιό σύστημα. Υπάρχουν 406 υποψήφιοι που εξετάστηκαν και στη Βιολογία και στα Μαθηματικά, διεκδικώντας θέση και στο 2ο και στο 3ο πεδίο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αναγωγή ώστε να μη μετρηθούν δύο φορές. Τους αριθμούς βλέπετε στον πίνακα 1.

Για το παλαιό σύστημα, λοιπόν, η μόνη ομάδα υποψηφίων που δεν αδικείται είναι οι υποψήφιοι του 1ου πεδίου, όπου έχουμε σωστή αναλογία υποψηφίων παλαιού και νέου συστήματος. Όλοι οι άλλοι αδικούνται. Αδικούνται λίγο οι υποψήφιοι του 2ου πεδίου από το νέο σύστημα, περισσότερο οι υποψήφιοι του 4ου πεδίου από το νέο σύστημα και ακόμη περισσότερο οι υποψήφιοι του 3ου πεδίου από το παλαιό σύστημα.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να γίνει κάτι, ώστε να διορθωθεί η αδικία. Νομίζω πως ναι. Μπορεί να αλλάξει το ποσοστό που δίνεται στις σχολές στις οποίες έχουν αποκλειστική πρόσβαση οι υποψήφιοι ενός μόνο πεδίου (όχι στις κοινές σχολές) αποκαθιστώντας τα σωστά ποσοστά. Στις κοινές σχολές του 2ου και του 3ου πεδίου μπορεί να δοθεί ο μέσος όρος του 7,45 και του 15,57, δηλαδή 11,51%. Αντίστοιχα στις σχολές που έχουν πρόσβαση μόνο οι απόφοιτοι του 4ου πεδίου να δοθεί το σωστό ποσοστό 5,35% και στις σχολές που είναι κοινές στο 2ο και το 4ο ο μέσος όρος που είναι 6,4%. Για τις κοινές σχολές και στα 4 πεδία παραμένει το 9,51%, όπως και για τις σχολές του 1ου πεδίου. Μ’ αυτό τον τρόπο νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα. Αν και η λύση δείχνει να είναι πολύπλοκη η εφαρμογή της δεν είναι δύσκολη για τη μηχανογραφική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θα έχει, έτσι την ευκαιρία το Υπουργείο Παιδείας να διορθώσει μια αδικία που το ίδιο δημιούργησε.

Υπάρχει, όμως, και ένα άλλο ζήτημα: Με το νέο σύστημα δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέση στο 3ο πεδίο υποψήφιοι που, μέχρι πέρυσι, εξετάζονταν στη Βιολογία Γενικής Παιδείας και προέρχονταν από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής. Αυτοί οι υποψήφιοι ήταν περίπου 10.000, οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από τις Ανθρωπιστικές Κοινωνικές και Νομικές Επιστήμες. Αυτοί οι υποψήφιοι θα συνωστισθούν τώρα στις σχολές του 1ου πεδίου δημιουργώντας απρόβλεπτες καταστάσεις. Το αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στο 4ο πεδίο, σε μικρότερο, όμως βαθμό, γιατί από αυτούς τους 10.000 υποψηφίους οι 6648 προέρχονταν από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και οι 2930 από τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής. Φυσικά δεν εισάγονταν όλοι στις σχολές του 3ου πεδίου. Όσοι, όμως, εισάγονταν στις σχολές του 3ου πεδίου, θα προστεθούν τώρα στους υποψηφίους του 4ου πεδίου, που είναι περισσότεροι από πέρυσι και έχουν λιγότερες θέσεις από όσες τους αναλογούν εξαιτίας της λάθος αναλογίας με τους υποψηφίους του παλαιού συστήματος. Ακόμη ένας λόγος να γίνει η διόρθωση των ποσοστών που προτείνουμε.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 5 χρόνια που έχουμε αλλαγή συστήματος. Και το 2016 είχαμε παλαιό και νέο σύστημα. Οι συχνές αλλαγές δημιουργούν αδικίες. Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα να τα τρελαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι. Η επόμενη αλλαγή θα είναι το 2022, που θα εξεταστούν στα Λατινικά αντί για την Κοινωνιολογία. Τι θα γίνουν όσοι δώσουν εξετάσεις το 2021 στην Κοινωνιολογία και θελήσουν να εξεταστούν και το 2022; Θα πρέπει να διαβάσουν εξαρχής τα Λατινικά. Με το συνεχές ράβε – ξήλωνε πάμε συνεχώς προς τα πίσω.

Πίνακας 1: Πανελλαδικές 2020

Νέο Σύστημα

Αρ. Υποψηφίων

Ποσοστό Νέου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

21617

90,5%

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

15193

92,55%

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

11020

84,43%

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

23394

94,65

ΣΥΝΟΛΑ

71547

Παλαιό Σύστημα

Αρ. Υποψηφίων

Ποσοστό Παλαιού

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2269

9,5%

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1223

7,45%

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2033

15,57%

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1322

5,35%

ΣΥΝΟΛΑ

6983

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Πίνακας 2: Πανελλαδικές 2019 και 2020

2020

2019

Αρ. Υποψηφίων

Ποσοστό

Αρ. Υποψηφίων

Ποσοστό

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

23886

30,42%

26025

32,39%

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

16416

20,90%

18361

22,85%

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

13053

16,62%

12178

15,15%

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

24716

31,47%

23793

29,61%

ΣΥΝΟΛΑ

78530

80357

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης