Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε διαβούλευση επιφέρει αλλαγές στις μετεγγραφές, αλλά φέρνει και κάτι νέο: Τη μετακίνηση φοιτητή σε άλλο τμήμα, μη αντίστοιχο με το τμήμα επιτυχίας του, αλλά του ίδιου πεδίου.

Στις μετεγγραφές διατηρούνται οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής, με μοριοδότηση με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια σε ποσοστό 15% των θέσεων και αδελφών φοιτητών. Αλλάζει, όμως, η μοριοδότηση. Το κατακεφαλήν εισόδημα προσδιορίζεται με τον μέσο όρο εισοδήματος της τελευταίας τριετίας και όχι του τελευταίου έτους, όπως ίσχυε.

Οικονομικά κριτήρια

Κατά κεφαλήν εισόδημα (Ε)

Μόρια

Ε < 2.000

6

2000 <Ε < 4000

4

4000 < Ε < 6000

3

6000 < Ε < 8000

2

8000 < Ε < 10.000

1

Κοινωνικά κριτήρια

Μέλος τρίτεκνης οικογένειας

1,5 + 0,5 για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 πλην του αιτούντος

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας

2 + 0,5 για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 πλην του αιτούντος

Ορφανός από τον ένα γονέα

2

Ορφανός και από τους δύο γονείς

5

Τέκνο άγαμης μητέρας

1

Αναπηρία 67% και άνω στην οικογένεια

1

Η πολύ σημαντική αλλαγή είναι ότι καθιερώνεται βάση μετεγγραφής. Για να δικαιούται μετεγγραφή σε ένα τμήμα ο φοιτητής πρέπει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να έχει συγκεντρώσει τα μόρια της βάσης του τμήματος μείον 2750 μόρια. Αυτό γίνεται για να μην παίρνουν μετεγγραφή φοιτητές με πολύ λίγα μόρια σε υψηλόβαθμες σχολές, γιατί δημιουργούνται φοιτητές δύο ταχυτήτων στα Πανεπιστήμια. Ο αριθμός των 2750 μορίων και όχι το ποσοστό ήταν έκπληξη γιατί δημιουργεί διαφορετικές καταστάσεις. Εύκολη η μετεγγραφή στα χαμηλόβαθμα τμήματα, δύσκολη στα υψηλόβαθμα. Η εφαρμογή του μέτρου θα δείξει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.

Οι μετεγγραφές αδελφών εξακολουθούν να γίνονται με οικονομικό όριο το κατά κεφαλήν εισόδημα των 12.500 ευρώ και των 5.000 ευρώ. Η διαφορά της μετεγγραφής των αδελφών είναι ότι δεν υπόκεινται σε ποσόστωση, όπως οι μετεγγραφές με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Όσοι μπορούν να κάνουν αίτηση και με τις δύο κατηγορίες προφανώς πρέπει να προτιμήσουν την κατηγορία των αδελφών, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα πάρουν μετεγγραφή.

Το πραγματικά νέο που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η δυνατότητα μετακίνησης του φοιτητή σε άλλο τμήμα του ίδιου Επιστημονικού Πεδίου. Προϋπόθεση είναι να έχει υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής και να μην πάρει μετεγγραφή είτε γιατί δεν είχε τα απαραίτητα μόρια στις Πανελλαδικές ώστε να πιάσει την απαιτούμενη βάση, είτε γιατί τα μόρια που είχε από τα κοινωνικά και τα οικονομικά κριτήρια δεν επαρκούσαν για να πάρει μετεγγραφή. Προκειμένου να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα του ίδιου Επιστημονικού Πεδίου πρέπει να το έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του και να έχει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής. Αν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε μπορεί να δηλώσει μέχρι 5 τμήματα σε 2 το πολύ περιφερειακές ενότητες. Θα γίνει η μετακίνηση εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις από τις μετεγγραφές σε κάποιο από αυτά τα τμήματα.

Η μετακίνηση είναι πράγματι μια καλή ιδέα γιατί το σύστημά μας δεν διευκολύνει την οριζόντια μετακίνηση μεταξύ τμημάτων. Μέχρι τώρα υπάρχει μόνο η κατηγορία του 10%, δηλαδή η δυνατότητα που δίνεται στους υποψηφίους να υποβάλλουν ξανά μηχανογραφικό χωρίς να δώσουν εξετάσεις. Η μετακίνηση που ορίζει το νομοσχέδιο επιτρέπει την οριζόντια μετακίνηση από τμήμα σε τμήμα και αυτό είναι καλό ως δυνατότητα. Θα μπορούσε να είναι πιο απλή η διαδικασία: Αν ένας υποψήφιος είχε περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής και έχουν μείνει κενές θέσεις στο τμήμα προορισμού, τότε να μπορεί να μετακινηθεί, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Υποθέτουμε ότι η μετακίνηση ορίστηκε για να λυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν στα Μηχανογραφικά του 2019, όταν κάποιοι υποψήφιοι μπερδεύτηκαν από τους τίτλους των τμημάτων και δήλωσαν τμήματα των πρώην ΤΕΙ πιστεύοντας ότι δήλωναν Πολυτεχνικά τμήματα. Αυτοί οι υποψήφιοι που δεν ήξεραν τι να κάνουν όταν κατάλαβαν το λάθος τους τώρα έχουν λύση.

Οι αλλαγές στις μετεγγραφές λογικά θα ισχύσουν από φέτος. Όταν βγει η σχετική εγκύκλιος θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί το θέμα είναι πολύπλοκο και δεν μπορεί να αναλυθεί επαρκώς σε ένα άρθρο.

Του Στράτου Στρατηγάκη