Με την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων στις Ανώτατες Σχολές και τις αυξήσεις των εισακτέων σε συγκεκριμένες σχολές ολοκληρώθηκε η εικόνα του νέου χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φθηνές σπουδές για όλους, φαίνεται να είναι ο στόχος.

Είναι εντυπωσιακό ότι στα περισσότερα από τα 100 νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος και τα 31 που θα λειτουργήσουν στο μέλλον δεν περιλαμβάνονται τα πιο περιζήτητα τμήματα που είναι στον τομέα Υγείας. Κανένα τμήμα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής. Μόνο ένα τμήμα Εργοθεραπείας και ένα Φυσικοθεραπείας. Στον τομέα των Επιστημών Υγείας στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, που περιλαμβάνει τις πιο περιζήτητες σχολές, υπάρχουν μόνο δύο νέα τμήματα. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας πηγαίνει κόντρα στις επιθυμίες των υποψηφίων αφού δεν δίνει θέσεις σπουδών στις σχολές που θέλουν οι υποψήφιοι.

Προφανώς δεν πρόκειται για κακία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά για έλλειψη χρημάτων. Οι σπουδές στις Επιστήμες Υγείας είναι ακριβές σπουδές. Για να αντιληφθούμε το κόστος η Ιατρική Αθηνών έχει 553 μέλη ΔΕΠ και η Ιατρική Λάρισας 111 μέλη ΔΕΠ, ενώ στα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν θα διοριστούν 8 μέλη ΔΕΠ στο καθένα. Η διαφορά είναι μεγάλη. Από την άλλη είχαμε τους περισσότερους γιατρούς στον κόσμο, πριν φύγουν για να εργαστούν στο εξωτερικό. Η αναλογία είχε φτάσει τους 7,1 γιατρούς ανά 1000 κατοίκους. Λογικό φαίνεται λοιπόν να μην ιδρύονται νέα τμήματα Ιατρικής, αφού λεφτά δεν υπάρχουν και δεν θέλουμε να ξοδεύουμε χρήματα για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες τους άλλοι άνθρωποι σε άλλες χώρες.

Τα νέα τμήματα, λοιπόν, κατανέμονται κυρίως στα υπόλοιπα τρία Επιστημονικά Πεδία, αλλάζοντας πολύ το βαθμό δυσκολίας των εισαγωγικών εξετάσεων. Στο 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι θέσεις είναι περισσότερες από τους περσινούς υποψηφίους, συνεπώς θα περάσουν όλοι. Στον πίνακα 1 βλέπουμε τον αριθμό των εισακτέων το 2019 και το 2018. Πρόκειται για το 85% του αριθμού των εισακτέων που αντιστοιχεί, περίπου, στις θέσεις των υποψηφίων που διαγωνίζονται στις προσεχείς Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το 10% των θέσεων δίνεται στους υποψηφίους των δύο προηγούμενων ετών που καταθέτουν μόνο μηχανογραφικό και το 5% στους υποψηφίους από ΕΠΑΛ. Στους τελευταίους θα δίνεται το 10% των θέσεων στις συναφείς σχολές, αλλά δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη σε ποιες σχολές θα δίνεται αυτό το ποσοστό. Στις θέσεις κάθε πεδίου περιλαμβάνονται όλες οι θέσεις που μπορούν να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του πεδίου. Δηλαδή τα παιδαγωγικά έχουν μετρηθεί και στα 4 Επιστημονικά Πεδία στον πίνακα 1. Γι’ αυτό μην αθροίσετε τον αριθμό των εισακτέων.

Στον αριθμό των υποψηφίων του 2018 στο 3ο πεδίο έχουν μετρηθεί μόνο οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στη Βιολογία Προσανατολισμού, καθώς οι άλλοι υποψήφιοι του Πεδίου έχουν μείωση μορίων και διεκδικούν μόνο θέσεις στα χαμηλόβαθμα τμήματα.

Στον πίνακα 2 βλέπουμε τον αριθμό των αποκλειστικών θέσεων σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο και στο τέλος τις κοινές θέσεις, τις θέσεις, δηλαδή, που δηλώνονται από υποψηφίους δύο ή περισσότερων Πεδίων. Βλέπουμε ότι είναι πολλές αυτές οι θέσεις και δημιουργούν αδικίες καθώς συγκρίνονται ως προς τα μόρια που συγκεντρώνουν υποψήφιοι που εξετάστηκαν σε διαφορετικά μαθήματα.

Η αύξηση του αριθμού των εισακτέων δεν είναι αναλογική στα 4 πεδία. Στο 1ο πεδίο έχουμε τη μικρότερη αύξηση, κατά 1439 (513 αποκλειστικές) θέσεις, ενώ στο 2ο πεδίο οι θέσεις είναι περισσότερες από τους υποψηφίους. Βέβαια οι αποκλειστικές θέσεις είναι 11.674, αλλά και στις κοινές σχολές κάποιοι θα εισαχθούν από τους υποψηφίους του 2ου πεδίου.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στα τμήματα του 4ου Πεδίου. Η αύξηση προκύπτει και από την ίδρυση νέων τμημάτων, που σε πολλές περιπτώσεις δέχονται πάνω από 300 φοιτητές, αλλά και με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα υπάρχοντα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τι σημαίνει αυτό; Μαζικές φθηνές σπουδές, αφού οι σχολές του 4ου πεδίου δεν χρειάζονται εργαστήρια, παρά μόνο υπολογιστές.

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης