Το Μηχανογραφικό Δελτίο του 2019 θα είναι τελείως διαφορετικό από το περσινό. Αιτία η κατάργηση τεσσάρων, μέχρι στιγμής, ΤΕΙ και η ίδρυση νέων τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Στο Μηχανογραφικό του 2018 είχαμε την κατάργηση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στο Μηχανογραφικό του 2019 έχουμε, μέχρι τώρα, την κατάργηση των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Ετοιμάζονται και άλλες καταργήσεις ΤΕΙ, με ταυτόχρονη ίδρυση νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Τα ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα καταργηθούν και θα ενταχθούν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και  το ΤΕΙ Πελοποννήσου θα καταργηθούν και θα ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αντίστοιχα. Το ΤΕΙ Κρήτης θα γίνει αυτόνομο Πανεπιστήμιο. Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα ενσωματωθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το μόνο ΤΕΙ που δείχνει να υπάρχει καθυστέρηση στην  κατάργησή του είναι το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που δεν έχει προχωρήσει ακόμη η ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το πιο πιθανό είναι ότι, μετά την υλοποίηση αυτών των αλλαγών, θα έχουμε μία τελείως νέα εικόνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσα σε ένα χρόνο θα έχουν καταργηθεί 12 ΤΕΙ. Η ταχύτητα… κατάργησης των ΤΕΙ και ίδρυσης νέων τμημάτων στα Πανεπιστήμια είναι πολύ μεγάλη και οι αντιδράσεις λίγες, σχετικά, για το μέγεθος της αναδιάρθρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων είκοσι ετών και ακριβώς αντίθετης λογικής από την προ εικοσαετίας, που διέσπειρε νέα τμήματα σε πόλεις και κωμοπόλεις της επικράτειας στην προσπάθεια να δώσει χρήμα στην περιφέρεια μέσω των φοιτητών.

Οι μεγάλες αλλαγές ανατρέπουν το χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η αφομοίωση των νέων δεδομένων δεν είναι εύκολη. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:  Στο Μηχανογραφικό του 2018 υπήρχαν 4 τμήματα Ψυχολογίας. Στο Μηχανογραφικό του 2019 θα υπάρχουν 5 τμήματα Ψυχολογίας με την προσθήκη του τμήματος των Ιωαννίνων και στο Μηχανογραφικό του 2020 θα υπάρχουν 6 τμήματα με την προσθήκη του τμήματος του Βόλου. Νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικών στη Λαμία από το 2019, Μηχανολόγοι Μηχανικοί στα Ιωάννινα από το 2020.

Πέρα από τη δημιουργία τμημάτων με όμοιο γνωστικό αντικείμενο με ήδη υπάρχοντα τμήματα, που σημαίνει και ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, έχουμε και την ίδρυση τμημάτων που δεν υπάρχουν αντίστοιχά τους στα άλλα Πανεπιστήμια. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τμήματα όπως το Συστημάτων Ενέργειας, τα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλα. Το ζήτημα σ’ αυτής της κατηγορίας είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι το αντικείμενο σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Τι είναι, για παράδειγμα, το τμήμα Συστημάτων Ενέργειας; Οι πληροφορίες που έδωσε η εισηγητική έκθεση του νόμου είναι πολύ λίγες.

Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν: Πρώτον το Υπουργείο Παιδείας ή η Σύγκλητος του κάθε Πανεπιστημίου να δώσει πλήρη εικόνα για το κάθε νέο τμήμα, ώστε να μπορούν να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση οι υποψήφιοι για να επιλέξουν σωστά τις σπουδές τους και δεύτερον οι  ίδιοι οι υποψήφιοι να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που μέχρι τώρα υπήρχαν, ώστε να μην κάνουν λάθος επιλογή.

Του Στράτου Στρατηγάκη