Ένας δείκτης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη δυσκολία που συναντούν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους μπορεί να είναι και το ποσοστό των φοιτητών που έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια των σπουδών. Αν δηλαδή μία σχολή έχει πρόγραμμα τετραετών σπουδών πόσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τα 4 χρόνια φοίτησης. Είναι λογικό να υπερβαίνουν κατά τι την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, αλλά αν το ποσοστό των φοιτητών που καθυστερούν είναι μεγάλο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, συνεπώς αυτές οι σπουδές απαιτούν μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους των φοιτητών. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και άλλες αιτίες καθυστέρησης που θα δούμε στη συνέχεια.

Αρωγός μας στην προσπάθεια ανακάλυψης των δύσκολων σπουδών, ώστε να προσθέσουν και αυτή την παράμετρο στην επιλογή τους οι υποψήφιοι είναι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία που μας δίνει τα στοιχεία για το πλήθος των φοιτητών σύμφωνα με το αντικείμενο σπουδών.

Στον πίνακα 1 βλέπουμε τις σχολές στις οποίες οι φοιτητές που βρίσκονται πέρα από τα κανονικά εξάμηνα είναι περισσότεροι από τους φοιτητές που βρίσκονται στα κανονικά εξάμηνα σπουδών. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών το έχουν τα τμήματα Θεολογίας. Πιστεύω ότι δεν είναι η δυσκολία του επιστημονικού αντικειμένου σ’ αυτή την περίπτωση, αλλά ότι τα τμήματα Θεολογίας ανήκουν στις σχολές χαμηλής ζήτησης και πολλοί εγγράφονται αλλά δεν ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η Νομική έρχεται δεύτερη στον πίνακα με το υψηλότερο ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών. Πράγματι δεν είναι εύκολες οι σπουδές και μάλιστα είναι και πολύ συγκεκριμένες. Η αλήθεια είναι ότι στις Νομικές εισάγονται πολύ καλοί μαθητές, συνηθισμένοι να διαβάζουν πολύ, συνεπώς κάτι άλλο συμβαίνει. Πιθανό κάποιοι να έκαναν λάθος επιλογή και να βρέθηκαν σε σχολή που δεν τους αρέσει και να εγκλωβίστηκαν για χρόνια από τη λάθος επιλογή τους.

Τα Μαθηματικά, η Στατιστική και η Φυσική είναι αντικειμενικά δύσκολα αντικείμενα σπουδών. Αρκετοί από τους φοιτητές που εισάγονται είναι χαμηλού επιπέδου και είναι λογικό να δυσκολεύονται πολύ να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στον Πίνακα 2 βλέπουμε τα επιστημονικά αντικείμενα με τους λίγους λιμνάζοντες φοιτητές και μάλιστα λιγότερους από το 50% των φοιτητών των κανονικών εξαμήνων. Βλέπουμε εδώ τις σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής που ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολες οι σπουδές οι περισσότεροι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους εγκαίρως. Πρόκειται για φοιτητές που έχουν μάθει να διαβάζουν πολύ και συνεχώς. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι φοιτητές χρειάστηκε να γράψουν πάνω από 18 στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για να εισαχθούν σ’ αυτές τις σχολές και να αντεπεξέλθουν σε πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Συνηθισμένοι στο σκληρό διάβασμα και με ξεκάθαρο στόχο είναι λογικό να ανταποκρίνονται με επιτυχία στη δυσκολία των σπουδών.

Στην ίδια κατηγορία των λίγων λιμναζόντων φοιτητών βρίσκονται και τα παιδαγωγικά, που κατά γενική ομολογία ανήκουν στις σχολές με σχετικά εύκολες σπουδές.

Πέρα από τη δυσκολία των σπουδών, που διαφέρει στους τομείς σπουδών, διαπιστώνουμε ότι ένα βασικό κριτήριο έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών είναι το πόσο εργατικοί έχουν μάθει να είναι οι φοιτητές. Αυτό το μαθαίνουν στο σχολείο. Αν δεν το μάθουν εκεί θα δυσκολευτούν αρκετά στη συνέχεια, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς στο σχολείο μας περνούν όλοι από τάξη σε τάξη χωρίς καμία δυσκολία, συνεπώς τα παιδιά γνωρίζουν ότι και χωρίς προσπάθεια θα τελειώσουν το λύκειο και ελπίζουν ότι κάπου θα εισαχθούν, αφού έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό εισαγωγής. Μετά αρχίζουν οι δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών. Θεωρώ, λοιπόν, σημαντικό το σχολείο να εκπαιδεύει τα παιδιά να είναι εργατικά, μια αξία που θα τους χρειαστεί σε όλη τους τη ζωή.

Πίνακας 1: Τομείς Σπουδών με περισσότερους λιμνάζοντες φοιτητές από τους κανονικούς

Πίνακας 2: Τομείς Σπουδών με λιγότερους από τους μισούς λιμνάζοντες φοιτητές από τους κανονικούς

Του Στράτου Στρατηγάκη