Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου. Η προσέγγιση του Υπουργείου έχει σημαντικές διαφορές από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και τη μετεξέλιξή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Πρώτη σημαντική διαφορά είναι ότι δεν έχουμε μείωση του αριθμού των τμημάτων αλλά αύξηση. Τα 25 συνολικά τμήματα και κατευθύνσεις γίνονται 27 στο νέο Πανεπιστήμιο.

Δεύτερη σημαντική διαφορά είναι ο χρόνος εφαρμογής του εγχειρήματος. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος και τα τμήματα που ιδρύονται χωρίς να έχουν κάποια σύνδεση κάποιο από τα υπάρχοντα τμήματα και βλέπετε στο τέλος του πίνακα θα λειτουργήσουν το νωρίτερο από το 2020 -2021. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος και όχι η βιασύνη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα λειτουργήσει μέσα σε έξι μόλις μήνες από την ίδρυσή του, με τη γνωστή ελληνική τσαπατσουλιά, αφού δεν θα γίνεται διαφορετικά.

Τρίτη σημαντική διαφορά είναι ότι τα τμήματα που δημιουργούνται έχουν ξεκάθαρο επιστημονικό αντικείμενο και επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν προκύπτει από το νομοσχέδιο, αλλά υποθέτουμε ότι το τμήμα ΦΠΨ θα μετεξελιχθεί στο ιδρυόμενο τμήμα Ψυχολογίας, ώστε να καταργηθεί ένα ψευδεπίγραφο τμήμα, που, ενώ αναφέρει τη λέξη Ψυχολογία στον τίτλο του οι απόφοιτοί του δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του ψυχολόγου, με αποτέλεσμα να παραπλανόνται οι υποψήφιοι πιστεύοντας ότι θα πάρουν πτυχίο ψυχολόγου. Τα τμήματα Γεωπονίας, Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής και Μηχανολόγων Μηχανικών θα είναι πενταετών σπουδών, που σημαίνει ισότιμα με τα αντίστοιχα τμήματα στην υπόλοιπη χώρα, με ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα. Αντίθετα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπάρχουν μηχανικοί που είναι κατώτεροι από τους άλλους, αφού η φοίτηση διαρκεί τέσσερα χρόνια, έναντι πέντε στις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές της χώρας.

Τέταρτη σημαντική διαφορά είναι η αντιμετώπιση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου. Όσοι φοιτούν τώρα σε κάποιο από τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά και όσοι εισαχθούν με τις προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις θα αποφοιτήσουν από τα ΤΕΙ και δεν θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν πανεπιστημιακό πτυχίο με κάποια επιπλέον μαθήματα. Η διαφορά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι πολύ μεγάλη και δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας. Θα δημιουργήσει, πιθανόν, και τραγελαφικά πράγματα όταν κάποιοι που θα εισαχθούν στο ΤΕΙ Λογοθεραπείας, για παράδειγμα, θα προσπαθήσουν να εισαχθούν την επόμενη χρονιά στο ίδιο τμήμα για να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Αυτό απαγορεύεται τώρα, αλλά θα ισχυριστούν (οι υποψήφιοι φοιτητές) ότι πρόκειται για διαφορετικό τμήμα. Πρέπει όχι μόνο οι υπάρχοντες φοιτητές να κάνουν επιπλέον μαθήματα και να αποκτήσουν το πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά και οι απόφοιτοι των προηγούμενων ετών να παρακολουθήσουν κύκλους σπουδών που θα εξομοιώνουν το πτυχίο του ΤΕΙ που θα διαθέτουν με το πανεπιστημιακό. Το ίδιο φυσικά πρέπει να ισχύσει και για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το Υπουργείο Παιδείας δείχνει να υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από αυτή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με μόνη εξαίρεση τη στάση απέναντι στους φοιτητές του, η προσέγγιση αυτή πιστεύω ότι είναι σωστότερη στην υλοποίηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Του Στράτου Στρατηγάκη