Αναμένοντας την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, που έπρεπε να ανακοινωθεί μέχρι τις 15/3, σύμφωνα με το νόμο, ας δούμε την κατανομή τους ανά επιστημονικό αντικείμενο πέρυσι. Έχουμε προβεί σε μία κατηγοριοποίηση, που θα μπορούσε να γίνει με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι αυτός που βλέπετε στον πίνακα.

Στις Επιστήμες των Μηχανικών, στις Φυσικές Επιστήμες και στην Πληροφορική οι θέσεις εισακτέων αποτελούν το 30% των συνολικών θέσεων. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν το συγκρίνουμε με άλλες χώρες. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 24%, της Φινλανδίας είναι 29%, της Γαλλίας 25%, της Γερμανίας 37% και των ΗΠΑ 18%. Συνεπώς η χώρα μας διαθέτει θέσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση για να εκπαιδεύσει επιστήμονες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή της, αφού οι πτυχιούχοι των επιστημών που επικράτησε να λέγονται STEM (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανικοί και Μαθηματικά) θεωρούνται ότι θα έχουν μεγάλη ζήτηση στο μέλλον. Φυσικά έχουμε τους επιστήμονες, αλλά δεν έχουμε την οικονομία που θα τους απασχολήσει και έτσι φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρουν εργασία στην Ελλάδα οι βιολόγοι, για παράδειγμα. Εισάγονται 932, όπως βλέπουμε στον πίνακα και αποφοιτούν περίπου 700, αφού το ποσοστό αποφοίτησης από τα Πανεπιστήμιά μας είναι περίπου 75%. Που να εργαστούν 700 νέοι βιολόγοι κάθε χρόνο. Στους εισακτέους συμπεριλαμβάνονται και οι μηχανικοί των ΤΕΙ, που δεν έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους μηχανικούς των Πολυτεχνείων.

Στις Επιστήμες Υγείας οι προσφερόμενες θέσεις από τις Ιατρικές Σχολές, μέχρι τα ΤΕΙ Νοσηλευτικής είναι το 8,52% των συνολικών θέσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση με άλλες χώρες. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 15%, σχεδόν διπλάσιος από τις θέσεις στην Ελλάδα. Οι μόνες χώρες που διαθέτουν λιγότερους πτυχιούχους είναι η Γερμανία και η Αυστρία με αποφοίτους των Επιστημών Υγείας το 7% του συνολικού αριθμού. Να γιατί οι Έλληνες γιατροί μεταναστεύουν στη Γερμανία για εργασία. Το ποσοστό των θέσεων στις Επιστήμες της Υγείας πρέπει να αυξηθεί για να πλησιάσουμε τις άλλες χώρες. Δεν είναι οι θέσεις στις Ιατρικές το πρόβλημα. Αυτές είναι 965, μειώθηκαν κατά 10% το 2017 και θα μειωθούν άλλο ένα 10% το 2018. Μειώθηκαν οι θέσεις γιατί πρόκειται για ακριβές σπουδές και λεφτά δεν υπάρχουν. Οι γιατροί που έχουμε είναι πολλοί τόσοι πολλοί που κάνουμε… εξαγωγές στις χώρες που έχουν έλλειψη. Το πρόβλημα είναι με τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο απαραίτητο προσωπικό για τη νοσηλεία. Γιατί εκεί έχουμε μεγάλες ελλείψεις. 1544 είναι οι θέσεις στα τμήματα Νοσηλευτικής στα ΤΕΙ και στα Πανεπιστήμια. Η αναλογία γιατρών προς νοσηλευτές διεθνώς είναι 1:2,5 με 1:3. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε σχεδόν τις διπλάσιες θέσεις νοσηλευτών στα ΤΕΙ για να πλησιάσουμε τα διεθνή στάνταρ. Η ζήτηση για σπουδές στις Επιστήμες Υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι θέσεις λίγες. Το πρόσεξε και ο ΟΟΣΑ ο οποίος στην τελευταία του έκθεση για την εκπαίδευση στην Ελλάδα αναφέρει ότι αφού έχουμε λίγες θέσεις στις Επιστήμες Υγείας και οι υποψήφιοι τις προτιμούν αυξήστε τις.

Ανάλογο πρόβλημα έχουμε και με τα τμήματα Ψυχολογίας που αποτελούν την πρώτη προτίμηση χιλιάδων υποψηφίων και παραμένουν μόνο τέσσερα. Πρέπει να δημιουργηθούν και άλλα. Είναι σχετικά απλό με τη μετεξέλιξη των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

Στις Θεολογίες δίνονται 905 θέσεις σε 5 τμήματα. Οι υποψήφιοι που είχαν κάποιο από τα τμήματα Θεολογίας ως πρώτη προτίμηση ήταν 404. Συνεπώς θα μπορούσαν οι θέσεις να είναι οι μισές και να καλύπτουν και πάλι τη ζήτηση.

Στον Τουρισμό οι προσφερόμενες θέσεις είναι 1985, αλλά πολλές μένουν κενές λόγω της εξέτασης στην ξένη γλώσσα. Έγινε μία πρόοδος πέρυσι με την ίδρυση, επιτέλους, δύο τμημάτων ένα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ένα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έτσι χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2017 για να αποκτήσει η Ελλάδα Πανεπιστημιακά τμήματα Τουρισμού.

Τα προβλήματα είναι πολλά και οι αιτίες γνωστές. Δεν υπήρξε ποτέ ένα συνολικό σχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ούτε τώρα φαίνεται να υπάρχει. Έτσι οι σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας δεν ικανοποιούν ούτε τις επιθυμίες των υποψηφίων, ούτε τις ανάγκες της οικονομίας, ούτε τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

Του Στράτου Στρατηγάκη