Με την αίτηση του Φεβρουαρίου οι υποψήφιοι επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού και τα πεδία στα μαθήματα των οποίων θα εξεταστούν. Αυτά τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, με τη λήξη των εξετάσεων. Πολύ καλά έκανε το Υπουργείο και δεν δημοσιοποίησε τα στοιχεία πριν τις εξετάσεις, ώστε να μην επηρεαστεί κανείς υποψήφιος από το πλήθος των συνυποψηφίων για τις σχολές κάποιου πεδίου και δεν πάει να διαγωνιστεί.

Στην επιλογή ομάδας προσανατολισμού τη μεγαλύτερη αύξηση υποψηφίων είχαμε στις Ανθρωπιστικές Σπουδές κατά 10,85% και στις Θετικές Σπουδές κατά 9,55%. Πολύ μικρή ήταν η αύξηση στις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, όπως βλέπουμε στον πίνακα 1. Η συνολική εικόνα είναι ότι έχουμε αύξηση του αριθμού των υποψηφίων κατά 3.013 υποψηφίους.

Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι ότι οι υποψήφιοι ήταν πιο ενημερωμένοι για το εξεταστικό σύστημα και επέλεξαν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό να εξεταστούν σε 5ο μάθημα. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών που δήλωσαν ότι θα εξεταστούν σε 5 μαθήματα είναι 53,44% συνολικά. Στον πίνακα 2 φαίνεται πόσοι επέλεξαν 5 μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού. Φυσικά δεν γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς που δήλωσαν 5 μαθήματα παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις και πόσοι από αυτούς είχαν διαβάσει κιόλας, αφού όλοι γνωρίζουν ότι με τη δήλωση και μόνο του 5ου μαθήματος αποκτούν το δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές και δεύτερου πεδίου. Αυτό, φυσικά, θα κάνει δυσκολότερη την εκτίμηση των βάσεων.

Η δήλωση 5 μαθημάτων αυξάνει και τον αριθμό των υποψηφίων που αποκτούν δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές κάθε πεδίου, όπως βλέπουμε στον πίνακα 3. Έτσι βλέπουμε αύξηση σε όλα τα πεδία των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές του κάθε πεδίου, με την αύξηση να παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις στα παιδαγωγικά και να φτάνει το 77,43%.

Οι επιλογές των υποψηφίων στις ομάδες προσανατολισμού και το 5ο μάθημα σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη πτώση των επιδόσεων, εξαιτίας των δυσκολότερων θεμάτων μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των βάσεων. Στο 1ο πεδίο έχουμε περισσότερους υποψηφίους, και περίπου ίδιες επιδόσεις. Αναμένουμε, λοιπόν, περίπου ίδιες βάσεις, ίσως και μικρή αύξηση στις περιζήτητες σχολές.

Στο 2ο πεδίο έχουμε περισσότερους υποψηφίους, αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις και λιγότερες θέσεις εισακτέων. Αναμένουμε μείωση των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές και αύξηση των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές.

Στο 3ο πεδίο έχουμε λιγότερες θέσεις στις υψηλόβαθμες σχολές και χειρότερες επιδόσεις των υποψηφίων. Ο αριθμός των αριστούχων θα κρίνει τις βάσεις. Στο 4ο πεδίο ο πολύ μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων δείχνει άνοδο των βάσεων. Στο 5ο πεδίο ο περίπου ίδιος αριθμός υποψηφίων και η πολύ μεγάλη αποτυχία στα μαθηματικά που αναμένουμε θα ρίξει τις βάσεις κατά πολύ, σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα.

Του Στράτου Στρατηγάκη