Η κατηγορία του 10% περιλαμβάνει τους υποψηφίους που καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο χωρίς να υποστούν ξανά τη δοκιμασία των πανελληνίων εξετάσεων. Τους δίνεται το 10% των θέσεων των εισακτέων, από αυτό προέρχεται και η ονομασία της κατηγορίας.

Η δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, χωρίς νέα εξέταση αποτελεί το μοναδικό τρόπο να αλλάξει τμήμα ο υποψήφιος που διαπίστωσε ότι έκανε λάθος επιλογή στο μηχανογραφικό του δελτίο. Αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για οριζόντια μετακίνηση.

Ο σκοπός δεν είναι να εισαχθεί ο υποψήφιος σε τμήμα που δεν κατάφερε να πετύχει ο υποψήφιος την προηγούμενη χρονιά, αφού δεν παρατηρείται σημαντική μείωση των βάσεων, αλλά αντίθετα, έχουμε αύξηση των βάσεων σε πολλά τμήματα, όπως φαίνεται στον πίνακα.

Ο νόμος για τις εισαγωγικές εξετάσεις που ισχύει δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα του 10% μόνο για μία χρονιά, την επόμενη της τελευταίας εξέτασης. Ο Υπουργός Παιδείας επαναφέρει τη δυνατότητα αυτή για μία χρονιά ακόμη, επαναφέροντας τα ποσοστά 6% για την πρώτη χρονιά και 4% για τη δεύτερη χρονιά.

Η παροχή της δυνατότητας και για δεύτερη χρονιά, όπως ίσχυε και παλαιότερα είναι καλή, αφού δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης και πολλά παιδιά κάνουν λάθος επιλογές. Το πρόβλημα είναι ότι ο ορισμός των ξεχωριστών ποσοστών εκ των προτέρων δημιουργεί δυσλειτουργίες, όπως φαίνεται στον πίνακα.

Προσπαθώντας να βγάλουμε συμπεράσματα από τις βάσεις της κατηγορίας του 10% το σωστό είναι να συγκρίνουμε τις βάσεις του 10% με τις βάσεις της χρονιάς που έδωσαν εξετάσεις οι υποψήφιοι, γιατί με τα μόρια εκείνης της χρονιάς διαγωνίζονται.

 Στον πίνακα βλέπουμε ότι οι υποψήφιοι που διαγωνίστηκαν το 2015 στις πανελλήνιες εξετάσεις και την επόμενη χρονιά κατέθεσαν απλά μηχανογραφικό είδαν τις βάσεις στα περισσότερα τμήματα να ανεβαίνουν. Συγκεκριμένα σε 300 τμήματα είχαμε άνοδο και σε 157 πτώση των βάσεων, πάντα σε σχέση με τη χρονιά που έδωσαν πανελλήνιες.

Αντίθετα οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν το 2014 στις πανελλήνιες εξετάσεις και κατέθεσαν μηχανογραφικό το 2016, δύο χρόνια μετά δηλαδή, είδαν τις βάσεις των περισσότερων τμημάτων να μειώνονται δραματικά και μάλιστα σε αρκετά τμήματα να μην εισάγεται κανείς.

Συνεπώς υπάρχει μια ανισορροπία που προκύπτει από την κατανομή των θέσεων 6% και 4%, που καθορίζεται εκ των προτέρων.

Τι θα μπορούσε να γίνει; Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Θα μπορούσε, όμως, το Υπουργείο Παιδείας, αφού υποβληθούν τα μηχανογραφικά δελτία, να μετρά πόσοι υποψήφιοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο την πρώτη χρονιά και πόσοι τη δεύτερη χρονιά και να μοιράζει αναλογικά τις θέσεις του 10%.

Αυτό έγινε και στις εξετάσεις του 2016 για τους υποψηφίους του παλαιού και του νέου συστήματος και δεν είχαμε διαμαρτυρίες. Πιστεύω ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα είχαμε μια δικαιότερη κατανομή των θέσεων.