Η πλειοψηφία των φοιτητών είναι γυναίκες. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η επιτυχία των γυναικών στις σπουδές δεν περιορίζεται στις σχολές όπου οι γυναίκες αποτελούσαν πάντα την πλειοψηφία, αλλά τα ποσοστά των γυναικών αυξάνουν συνεχώς ακόμη και στις παραδοσιακά “ανδρικές” σχολές.

Στα παιδαγωγικά τμήματα η κυριαρχία των γυναικών ήταν μεγάλη και παραμένει. Το 88,08% των φοιτητών είναι γυναίκες έναντι μόνο 11,92% ανδρών. Ποσοστά πάνω από 80% αποτελούν οι φοιτήτριες στα τμήματα ψυχολογίας, ξένων φιλολογιών, όπως φαίνεται στον πίνακα 1, που περιλαμβάνει το ποσοστό των ανδρών και γυναικών φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός από όσους έχουν καθυστερήσει να πάρουν το πτυχίο τους.

Την πλειοψηφία αποτελούν τα κορίτσια και στη Νομική, την Αρχιτεκτονική, τη Βιολογία, τη Χημεία, τη Φαρμακευτική, τη Οδοντιατρική και την Ιατρική. Πρόκειται για υψηλόβαθμες σχολές στις οποίες η εισαγωγή απαιτεί πολύ και οργανωμένο διάβασμα. Αυτό είναι, πιστεύω, το πλεονέκτημα των κοριτσιών που είναι, σε γενικές γραμμές, πιο οργανωμένα από τα αγόρια.

Τα παραδοσιακά “ανδρικά κάστρα” είναι οι σχολές πληροφορικής και τα τμήματα μηχανολογίας, που, όμως, αρχίζουν να δέχονται και αυτά γυναίκες, που έχουν φτάσει να αποτελούν πάνω από το 15% του αριθμού των φοιτητών. Οι άνδρες είναι ακόμη περισσότεροι στα τμήματα Οικονομικών, Λογιστικής, Μαθηματικών, Φυσικής και Πολιτικών Μηχανικών.

Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, όπως μπορούμε να δούμε στον πίνακα 2, όπου μπορούμε να δούμε το ποσοστό του πληθυσμού των ανδρών και γυναικών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ηλικία 30-34 ετών. Η μέση διαφορά υπέρ των γυναικών στη ΕΕ-27 είναι 9,3%, με αυξομειώσεις στις χώρες. Μόνο στην Τουρκία οι άνδρες που σπουδάζουν είναι περισσότεροι από τις γυναίκες κατά μόλις 3%, δείχνοντας τη θέση της γυναίκας στην τουρκική κοινωνία. Στη Γερμανία είναι πρακτικά ίσα τα ποσοστά, αλλά πολύ χαμηλά, χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη υπέρ των γυναικών στη Φινλανδία και τη Σουηδία που φθάνει το 15%, ενώ στη Νορβηγία ξεπερνά το 19%.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι γυναίκες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μόρφωσή τους, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ξεπερνούν τους άνδρες παντού, μπαίνοντας και σε παραδοσιακές “ανδρικές” σπουδές. Και όχι μόνο στις σπουδές. Η Γερμανία και η Αγγλία έχουν γυναίκες πρωθυπουργούς και οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για την πρώτη τους πρόεδρο.

Λογικά θα αναμένουμε στο προσεχές μέλλον να αυξηθούν με ραγδαίο ρυθμό και οι θέσεις υψηλόβαθμων στελεχών που θα καταλαμβάνουν οι γυναίκες, καταργώντας την παρωχημένη αντίληψη περί πολιτών δεύτερης κατηγορίας, που πολλοί ακόμη και τώρα τους προσάπτουν. Μπράβο κορίτσια!

Πίνακας 1: Ποσοστά Ανδρών και Γυναικών φοιτητών κανονικής φοίτησης στα ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ

 

Άνδρες %

Γυναίκες %

Διαφορά

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

36,19%

63,81%

-27,63%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

24,73%

75,27%

-50,53%

ΝΟΜΙΚΗΣ

27,15%

72,85%

-45,71%

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

45,25%

54,75%

-9,49%

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

39,30%

60,70%

-21,39%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

36,16%

63,84%

-27,68%

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

17,39%

82,61%

-65,22%

ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

35,56%

64,44%

-28,89%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

59,91%

40,09%

19,81%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Μ.Μ.Ε.

24,35%

75,65%

-51,31%

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

29,33%

70,67%

-41,35%

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

24,62%

75,38%

-50,77%

ΦΙΛΟΣΟΦ-ΠΑΙΔΑΓΩΓ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

15,02%

84,98%

-69,96%

ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

30,29%

69,71%

-39,43%

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

13,25%

86,75%

-73,50%

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

12,09%

87,91%

-75,82%

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

16,09%

83,91%

-67,82%

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

13,79%

86,21%

-72,42%

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

15,61%

84,39%

-68,77%

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

19,10%

80,90%

-61,80%

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

48,13%

51,87%

-3,74%

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

20,91%

79,09%

-58,19%

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

17,19%

82,81%

-65,63%

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

31,93%

68,07%

-36,15%

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ& ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

48,95%

51,05%

-2,11%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

57,61%

42,39%

15,22%

ΦΥΣΙΚΗΣ

72,12%

27,88%

44,23%

ΧΗΜΕΙΑΣ

34,05%

65,95%

-31,89%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

81,16%

18,84%

62,33%

ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

11,92%

88,08%

-76,17%

ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

2,39%

97,61%

-95,22%

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

57,38%

42,62%

14,77%

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

63,52%

36,48%

27,04%

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

84,12%

15,88%

68,24%

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝMHXΑΝΙΚΩΝ&ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

82,06%

17,94%

64,12%

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

29,22%

70,78%

-41,55%

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

56,97%

43,03%

13,94%

ΑΓΡΟΝΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

58,86%

41,14%

17,71%

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ- ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΩΝ

69,13%

30,87%

38,26%

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

84,06%

15,94%

68,12%

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

63,08%

36,92%

26,16%

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

43,63%

56,37%

-12,74%

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

56,23%

43,77%

12,45%

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

55,76%

44,24%

11,52%

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

49,06%

50,94%

-1,88%

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

56,40%

43,60%

12,81%

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

38,18%

61,82%

-23,64%

Σύνολο Ελλάδος Πανεπιστήμια

42,73%

57,27%

-14,53%

Σύνολο Ελλάδος ΤΕΙ

51,81%

48,19%

3,61%

Γενικό Σύνολο

45,84%

54,16%

-8,32%

Πηγή: ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

Πίνακας 2: Ποσοστό πληθυσμού 30-34 ετών το 2015 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σύνολο %

Άνδρες%

Γυναίκες%

άνδρες-γυναίκες %

ΕΕ-27

38,8

34,1

43,4

-9,3

Βέλγιο

42,7

36,7

48,7

-12,0

Βουλγαρία

32,1

24,8

39,9

-15,1

Τσεχία

30,1

24,7

35,9

-11,2

Δανία

47,6

39,6

55,9

-16,3

Γερμανία

32,3

32,2

32,4

-0,2

Ιρλανδία

52,3

45,1

58,6

-13,5

Ελλάδα

40,4

35,3

45,5

-10,2

Ισπανία

40,9

34,8

47,1

-12,3

Γαλλία

45,1

40,3

49,6

-9,3

Κροατία

30,9

23,8

38,3

-14,5

Ιταλία

25,3

20,0

30,8

-10,8

Κύπρος

54,6

46,7

61,6

-14,9

Λετονία

41,3

26,8

56,5

-29,7

Λιθουανία

57,6

47,2

68,4

-21,2

Ουγγαρία

34,3

27,6

41,0

-13,4

Ολλανδία

46,3

43,0

49,6

-6,6

Αυστρία

38,7

37,5

40,0

-2,5

Πολωνία

43,4

35,1

52,0

-16,9

Πορτογαλία

31,9

23,3

40,1

-16,8

Ρουμανία

25,6

24,2

27,2

-3,0

Σλοβενία

43,4

32,0

56,4

-24,4

Σλοβακία

28,4

22,8

34,4

-11,6

Φινλανδία

45,5

38,1

53,4

-15,3

Σουηδία

50,2

43,2

57,7

-14,5

Ηνωμένο Βασίλειο

47,8

44,4

51,1

-6,7

Ισλανδία

47,1

39,2

55,0

-15,8

Νορβηγία

50,9

41,5

60,9

-19,4

Ελβετία

51,4

51,0

51,9

-0,9

Σκόπια

28,6

23,1

34,5

-11,4

Τουρκία

23,6

25,1

22,1

3,0

Πηγή: eurostat Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης