Να επιλέξω την εξέταση και σε 5ο μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις ή όχι; Το ερώτημα απασχολεί τους υποψηφίους γιατί η εξέταση σε 5ο μάθημα απαιτεί επιπλέον διάβασμα. Η απάντηση δεν είναι μονολεκτική. Εξαρτάται από την περίπτωση. Δεν υπάρχει μία απάντηση που μπορεί να ισχύσει σε όλες τις περιπτώσεις. Οδηγός μας θα είναι τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων, οι επιθυμίες και οι δυνατότητες κάθε υποψηφίου.

1ο πεδίο

Στο 1ο πεδίο βλέπουμε ότι οι θέσεις για τους υποψηφίους του 2016 ήταν 13.705. Ο αριθμός αυτός, όπως και οι υπόλοιποι αυτής της στήλης στον πίνακα, περιλαμβάνουν όλα τα τμήματα που μπορούσε να δηλώσει ένας υποψήφιος που εξετάστηκε στα Λατινικά, μάθημα που επιτρέπει την εισαγωγή στις σχολές του 1ου πεδίου. Κάποια από αυτά είναι κοινά και σε άλλα πεδία. Οι υποψήφιοι που διεκδίκησαν θέση σ’ αυτά τα τμήματα ήταν 24.878. Αυτοί οι υποψήφιοι μπορεί να εξετάστηκαν και σε 5ο μάθημα και να διεκδίκησαν θέση και σε άλλο πεδίο. Δεν έχουμε στοιχεία για να γνωρίζουμε σε ποια μαθήματα εξετάστηκε κάθε υποψήφιος. Βλέπουμε ότι το ποσοστό επιτυχίας ήταν 55%, ποσοστό χαμηλό, χαμηλότερο του μέσου όρου που ήταν 77,93%. Αφαιρώντας τους υποψηφίους που έγραψαν βαθμολογία κάτω από τη βάση, διαπιστώνουμε ότι η βάση εισαγωγής στις σχολές του πεδίου ήταν γύρω στο 10, εξαιρώντας τις σχολές που απαιτούσαν εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Οι αδύνατοι μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιλογή της εξέτασης και σε 5ο μάθημα είναι καλή ιδέα γι’ αυτούς τους μαθητές. Η επιλογή της Βιολογίας Γενικής Παιδείας δεν δίνει πλεονέκτημα γιατί οι βάσεις στο 3ο πεδίο ήταν πολύ υψηλές και εκεί οι απόφοιτοι των ανθρωπιστικών σπουδών έχουν μειονέκτημα μορίων. Μένει η επιλογή των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας, μάθημα που δεν συμπαθούν οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών, όμως τους εξασφαλίζει πρόσβαση στις σχολές του 4ου πεδίου, τα παιδαγωγικά, που φέτος είχαν πολύ χαμηλές βάσεις. Φυσικά η επιλογή αυτή δεν έχει νόημα για όσους αντιπαθούν το επάγγελμα του δασκάλου.

2ο πεδίο

Στο 2ο πεδίο δεν είναι λάθος το ποσοστό επιτυχίας που υπερβαίνει τον αριθμό των υποψηφίων. Να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνονται και τα κοινά τμήματα με το 3ο και 5ο πεδίο. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι υποψήφιοι του πεδίου έχουν μεγάλο πλεονέκτημα γεγονός που φάνηκε και στη διαμόρφωση των βάσεων, που έπεσαν πολύ χαμηλά, με χαμηλότερη βάση του πεδίου τα 1560 μόρια. Εδώ εισάγονται όλοι, συνεπώς οι υποψήφιοι του 2ου πεδίου δεν χρειάζεται να σκέφτονται την επιλογή 5ου μαθήματος.

3ο πεδίο

Εδώ παρουσιάστηκε το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας, μόλις 44%, όπως βλέπουμε στον πίνακα. Αυτό συνέβη γιατί πολλοί υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού των θετικών σπουδών επέλεξαν να μην εξεταστούν στα Μαθηματικά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις σχολές του 3ου πεδίου μόνο. Σ’ αυτούς που ήταν περίπου 10.000 προστέθηκαν και 6858 υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών που εξετάστηκαν στη Βιολογία Γενικής Παιδείας και 2150 των σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το αποτέλεσμα ήταν πρωτοφανής συνωστισμός, που έφερε το τόσο χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Αυτό ανάγκασε το Υπουργείο Παιδείας να προσθέσει 22 τμήματα και στο 3ο πεδίο για να εξισορροπήσει την κατάσταση. Ήταν μία από τις παρενέργειες που εμφάνισε το εξεταστικό σύστημα στην πρώτη του εφαρμογή και οφείλεται στις επιλογές των υποψηφίων.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση στα ΤΕΙ του πεδίου για τους υποψηφίους που προέρχονται από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής. Από τους υποψηφίους που είχαν δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές του πεδίου 12.271 δεν εισήχθησαν σε σχολές του πεδίου. Μπορεί να πέτυχαν σε σχολή άλλου πεδίου, πάντως σε σχολή του τρίτου πεδίου δεν εισήχθησαν. Από αυτούς 3.538 είχαν πάνω από 10.000 μόρια και δεν τα κατάφεραν. Οι προερχόμενοι από τις Θετικές Σπουδές θα μπορούσαν να εισαχθούν σε σχολές του 2ου πεδίου, αν είχαν επιλέξει μαθηματικά προσανατολισμού και έγραφαν έναν αξιοπρεπή βαθμό, ακόμη και κάτω από τη βάση. Συνεπώς η επιλογή του 5ου μαθήματος γι’ αυτούς τους υποψηφίους θεωρώ ότι αποτελεί καλή επιλογή.

4ο πεδίο

Οι υποψήφιοι που στοχεύουν στα παιδαγωγικά είχαν μικρό ανταγωνισμό το 2016. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα συμβεί το ίδιο και το 2017. Πολλοί υποψήφιοι δήλωσαν ότι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ή την Ιστορία Γενικής Παιδείας μόνο και μόνο για να ανοίξουν τις σχολές του πεδίου. Αυτό εξηγεί και το πολύ μεγάλο ποσοστό υποψηφίων που συγκέντρωσαν λιγότερα από 10.000 μόρια, το μεγαλύτερο από όλα τα πεδία. Μπορεί οι χαμηλές βάσεις να αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο για τους φετινούς υποψηφίους και να αυξηθεί η ζήτηση που θα φέρει άνοδο των βάσεων. Πιστεύω ότι η επιλογή του 4ου πεδίου ως μοναδικό μπορεί να φέρει δυσάρεστες εκπλήξεις στους υποψηφίους, οπότε καλό θα είναι να έχουν και μία εναλλακτική λύση στις σχολές κάποιου άλλου πεδίου. Την επιλογή και πέμπτου μαθήματος τη θεωρώ απαραίτητη.

5ο πεδίο

Η επιτυχία στις σχολές του 5ου πεδίου αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση ακόμη και για τους υποψηφίους που έγραψαν κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά ακόμη και γι’ αυτούς που συγκέντρωσαν λιγότερα από 10.000 μόρια. Συνεπώς δεν κρίνεται απαραίτητη η επιλογή 5ου μαθήματος, αλλά η προσπάθεια για αξιοπρεπή παρουσία, γιατί τα απογοητευτικά αποτελέσματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού έδειξαν ότι ο καλός βαθμός σ’ αυτό το μάθημα αποτέλεσε το κριτήριο για την εισαγωγή στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου.

 Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης