Το πρόγραμμα διδασκαλίας στο Γυμνάσιο

Τις λεπτομέρειες για τις αλλαγές που θα γίνουν στο Γυμνάσιο από την ερχόμενη σχολική χρονιά ανακοίνωσε επίσημα χθες το υπουργείο Παιδείας, ξεκαθαρίζοντας ότι κάποιες θα εφαρμοστούν πιλοτικά ώστε να δοκιμαστούν στην πράξη πριν γενικευθούν και εφαρμοσθούν σε όλα τα σχολεία.

Οπως δήλωσε ο Νίκος Φίλης, «το Γυμνάσιο έχει ανάγκη από βαθιές αλλαγές. Αυτές δεν είναι δυνατό να αποφασιστούν άμεσα, καθώς απαιτούν μελέτη και προσεκτικό σχεδιασμό. Επίσης, ορθό είναι να προηγηθούν κάποιες πιλοτικές εφαρμογές των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων, ώστε να δοκιμαστούν πριν τη γενίκευσή τους».

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, τελικός στόχος είναι ένα σχολείο που θα κινεί την περιέργεια των παιδιών για τη γνώση και θα κερδίζει το ενδιαφέρον τους για τη μαθησιακή διαδικασία, θα εξασφαλίζει υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, θα οξύνει την κριτική σκέψη, θα καλλιεργεί πολλαπλές δεξιότητες και θα εμπεδώνει δημοκρατικές αξίες.

Βασικές αλλαγές είναι: Μείωση του ωρολογίου προγράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα σε διαφορετικά μαθήματα ανά τάξη (Αρχαία, Γεωγραφία, Οικιακή Οικονομία, Βιολογία, Project). Μείωση της διδακτέας ύλης και των μαθημάτων στα οποία οι μαθητές θα διαγωνίζονται. Αύξηση των εβδομάδων διδασκαλίας (το έτος θα τελειώνει τέλος Μαΐου). Οσον αφορά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα δοκιμασθεί πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία μια αύξηση της διάρκειάς τους.

 Clipboard01

Εκτόνωση
Οπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, με αυτό το μέτρο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα προλαβαίνουν να εκτονωθούν από την ένταση του μαθήματος, να πάρουν ενέργεια με κάποιο μικρο γεύμα, αλλά και να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές ή τους συναδέλφους τους, κάτι που συμβάλλει στο καλό κλίμα μέσα στη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί πάντως διαφωνούν και τονίζουν ότι όλα αυτά γίνονται για να καλυφθούν τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αφού και πάλι δεν θα γίνουν προσλήψεις.

Οι αλλαγές που αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2016-17 είναι οι εξής:

1. Διαίρεση των τριών τριμήνων σε δύο τετράμηνα. Διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η υιοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης. Την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένα γυμνάσια η εξατομικευμένη περιγραφική αξιολόγηση, η οποία θα συνοδεύει την αριθμητική.

2. Θα περιοριστούν τα μαθήματα που θα εξετάζονται στο τέλος του χρόνου στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις (δεν αναφέρεται ποια θα είναι τα μαθήματα). Η αξιολόγηση των μαθητών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων.

Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα για τα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο θα προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.

3. Θα ελαφρυνθεί το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατά 3 ώρες. Η μείωση αυτή:

• Θα διευκολύνει την παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος από τους μαθητές και τις μαθήτριες, εφόσον συμβαδίζει με τις φυσικές αντοχές τους, ώστε να είναι ενεργητική και ουσιαστική η μάθηση.

• Θα προσφέρει κάποιες ώρες εντός του 7ώρου, στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας, καθώς και η ενισχυτική διδασκαλία (π.χ. για τις ξένες γλώσσες, ώστε να είναι δυνατή στο σχολείο η προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

• Θα προσφέρει κάποιον χρόνο απαλλαγμένο από διδακτικές υποχρεώσεις, εντός εργασιακού ωραρίου, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για συνεργασίες μεταξύ τους με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων, διδακτικού υλικού κ.λπ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης

Το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει και τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης αρχικά για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες θα μειωθούν. Και για τα υπόλοιπα μαθήματα όμως κρίνεται σημαντικό η διδακτέα ύλη να βρίσκεται σε πραγματική αντιστοιχία με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης στη σχολική τάξη (η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διερευνητική μάθηση, τα project απαιτούν, γενικά, περισσότερο χρόνο). Το επόμενο διάστημα θα συσταθούν επιτροπές στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με στόχο τον περιορισμό της έκτασης της διδακτέας ύλης, την άρση επικαλύψεων και την αφαίρεση όσων ενοτήτων κριθούν ως λιγότερο αναγκαίες.

Οι δραστηριότητες
Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις, οι δραστηριότητες που προβλέπονταν υπό τον τίτλο «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» εντάσσονται στη Μουσική της Β’ τάξης και στα Καλλιτεχνικά της Γ’ τάξης.

Σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα θα αφιερώνονται κάποιες εβδομάδες του σχολικού έτους σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, τα εικαστικά ή τον συνδυασμό τους με άλλες τέχνες. Στο δεύτερο τετράμηνο οι διδάσκοντες όλων των γνωστικών αντικειμένων θα έχουν τη δυνατότητα αντί ωριαίου διαγωνίσματος να προτείνουν στους μαθητές θέματα συνθετικών εργασιών και τα παραδοτέα να λαμβάνονται υπόψη στην ατομική αξιολόγηση των μαθητών για το δεύτερο τετράμηνο.