2104248_b2

Ενας μαθητής πρέπει να μαθαίνει να χρησιμοποιεί την πληροφορική ως εργαλείο μάθησης, οφείλει να γνωρίζει αγγλικά, πρέπει να αναπτύσσει δεξιότητες όπως η φιλαναγνωσία και η φιλοτεχνία. Εως τώρα η ελληνική δημόσια εκπαίδευση –έστω ασθμαίνοντας λόγω των πολλαπλής φύσης προβλημάτων της– επιχειρούσε να υπηρετήσει αυτήν τη νέα παιδαγωγική αντίληψη, που διέπει όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα: στο σχολείο οι μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες και όχι μόνο να προσλαμβάνουν ακαδημαϊκές γνώσεις.

Ωστόσο, ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης προκρίνει το φθηνό σχολείο, αφού καταργεί από την επόμενη σχολική χρονιά το ολοήμερο σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) που διαρκεί από τις 2 έως τις 4 μ.μ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τον ταξικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς η κατάργηση του ΕΑΕΠ αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην εκμάθηση δεξιοτήτων, ιδιαίτερα για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων. Ας είναι καλά το… φροντιστήριο και οι γιαγιάδες.

Βέβαια, έτσι θα εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και ειδικοτήτων) και σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» στελέχη του υπουργείου προτείνουν, πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (π.χ. ξένων γλωσσών) να μετακινηθούν σε γυμνάσια και λύκεια για να καλύψουν τα εκεί κενά. Ενδεικτικά, ο κ. Φίλης εξάντλησε φέτος μεγάλο μερίδιο από τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί από το ΕΣΠΑ έως το 2020 για προσλήψεις αναπληρωτών (π.χ. για την Ειδική Αγωγή δόθηκαν 5.000 θέσεις έως το 2020 και μόνο φέτος αξιοποιήθηκαν 3.900).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, περίπου 3.000 θέσεις εκπαιδευτικών θα «κερδίσει» το υπουργείο από την κατάργηση του ΕΑΕΠ. Και αυτό διότι το πρόγραμμα κάθε τάξης μειώνεται κατά 5 διδακτικές ώρες την εβδομάδα αφού θα ολοκληρώνεται στη 1.15 μ.μ. και όχι στις 2 μ.μ. Συγκεκριμένα, από όλες τις τάξεις «κόβεται» μία ώρα από Γυμναστική, Ευέλικτη Ζώνη και Αγγλικά. Επίσης, κατά μία ώρα μειώνονται σε Α΄-Β΄ η διδασκαλία Ελληνικών και Μουσικής, σε Γ΄-Δ΄ η Μελέτη Περιβάλλοντος, σε Ε΄-ΣΤ΄ τα Θρησκευτικά και η Θεατρική Αγωγή, σε Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ η Πληροφορική.

Τι θα αντικαταστήσει το ΕΑΕΠ;

Με βάση την απόφαση Φίλη, οι μαθητές θα παραμένουν εθελοντικά στο σχολείο: θα γευματίζουν (1.20 μ.μ. – 2 μ.μ.), θα μελετούν τα μαθήματά τους (2.15 μ.μ. – 3 μ.μ.), και 3.15 μ.μ. – μ.μ. θα κάνουν μία απασχόληση. Ωστόσο, υπό έναν όρο: Για τη σύσταση ολοήμερου σχολείου απαιτείται ελάχιστος αριθμός 14 μαθητών, των οποίων και οι δύο γονείς πρέπει να εργάζονται και θα προσκομίζουν σχετικό παραστατικό. Αντιλαμβάνεται κάποιος στη σημερινή Ελλάδα με χιλιάδες ανέργους και μεγάλο ποσοστό ευκαιριακής «αδήλωτης» εργασίας, πόσοι γονείς μπορούν να προσκομίσουν τα παραστατικά αυτά και σε ποιους πραγματικά απευθύνεται το σχολείο. Οπως εξηγεί η παράταξη εκπαιδευτικών Δημοκρατική Συνεργασία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το ολοήμερο ουσιαστικά διαλύεται αφού:

• Καταργείται η πρωινή ζώνη (7-8 π.μ.) όπου οι εργαζόμενοι γονείς μπορούσαν να αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο.

• Καταργείται ο δάσκαλος-υπεύθυνος ολοήμερου σχολείου και θα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το πρόγραμμά τους.

• Κάθε σύλλογος διδασκόντων θα ορίζει ποιοι θα εργάζονται στο ολοήμερο χωρίς κεντρική εκπαιδευτική λογική αλλά με βάση τις ώρες που πρέπει να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν το ωράριό τους.

«Επιστρέφουμε στη συντηρητική παιδαγωγική. Στο νέο πρόγραμμα ανατρέπεται η λογική της εισαγωγής καινοτομιών, ανάπτυξης δεξιοτήτων και πιστοποίησης των γνώσεων (π.χ. στα Αγγλικά στο τέλος γυμνασίου), όπως είχε προβλεφθεί το 2011», τονίζει στην «Κ» ο Γιάννης Κουμέντος, πρώην περιφερειακός διευθυντής Αττικής. Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του υπουργείου πανηγυρίζει πως δημιουργεί εκπαίδευση ίσων ευκαιριών. Η οποία, βέβαια, για να γίνει πράξη θα απαιτήσει φροντιστήριο.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ