Όσοι μαθητές και απόφοιτοι προηγούμενων ετών επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο σχολείο τους από 11 έως 29 Φεβρουαρίου. Σκοπός αυτής της αίτησης είναι να μάθει το Υπουργείο Παιδείας τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν, ώστε να οργανώσει τις εξετάσεις.

Ειδικά φέτος πρέπει να μάθει και τον αριθμό των υποψηφίων, αποφοίτων προηγούμενων ετών, που θα διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα, ώστε να τους δώσει το ποσοστό των θέσεων που τους αντιστοιχεί.

Ποιοι υποβάλλουν τη δήλωση

1. Οι μαθητές της Γ Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να εισαχθούν σε Ανώτατη Σχολή. Δηλώνουν την ομάδα προσανατολισμού που παρακολουθούν, που σημαίνει την εξέταση στα τρία μαθήματα της ομάδας τους, το 4ο μάθημα, που θα τους επιτρέψει να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους τις σχολές ενός πεδίου, αν θα εξεταστούν σε 5ο μάθημα, ώστε να ανοίξουν και δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Δηλώνουν ακόμη τα τυχόν ειδικά μαθήματα, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Πληροφορούν το Υπουργείο για την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική και το Εμπορικό Ναυτικό. Η υποψηφιότητα γι’ αυτές τις σχολές ακυρώνεται αν δεν κατατεθεί αίτηση σ’ αυτές τις σχολές, μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης προκήρυξης.

2. Οι μαθητές ΕΠΑΛ, που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εξετάσεις. Δηλώνουν τα μαθήματα ειδικότητας, τα ειδικά μαθήματα, αν θα είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία και το Εμπορικό Ναυτικό.

3. Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ, που επιθυμούν να διαγωνιστούν ξανά στις εισαγωγικές εξετάσεις. Οι απόφοιτοι δηλώνουν αν θα διαγωνιστούν με το παλαιό ή το νέο εξεταστικό σύστημα (συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση) και τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν την εξέτασή τους, τα ειδικά μαθήματα και δηλώνουν την υποψηφιότητά τους για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, το Εμπορικό Ναυτικό και την Πυροσβεστική.

Σημεία Προσοχής

1. Οι απόφοιτοι του 2015 και του 2014, που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, χωρίς νέα εξέταση, οι υποψήφιοι για το 6% και το 4% των θέσεων αντίστοιχα, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα τώρα. Τον Ιούνιο, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, θα δημιουργήσουν στο σχολείο τους τον κωδικό ασφαλείας για να μπορέσουν (χρησιμοποιώντας και τον κωδικό υποψηφίου που ήδη έχουν) να υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αν δηλώσουν ότι θα εξεταστούν σε 5ο μάθημα και δεν παρουσιαστούν, θεωρείται ότι εξετάστηκαν σ’ αυτό το μάθημα και πήραν μηδέν. Αν παρουσιαστούν και πάρουν χαμηλή βαθμολογία στο 5ο μάθημα, ακόμη και μηδέν, ο βαθμός τους σ’ αυτό το μάθημα δεν θα επηρεάσει τα μόρια στο κύριο πεδίο που τους ενδιαφέρει, γιατί τα μόρια σε κάθε πεδίο υπολογίζονται μόνο από τα τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στο πεδίο. Μπορούν, λοιπόν, άφοβα να δηλώσουν ότι θα εξεταστούν και σε 5ο μάθημα, ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές και δεύτερου πεδίου, ακόμη και αν δεν παρουσιαστούν.

3. Τα ειδικά μαθήματα επιτρέπουν την εισαγωγή στις σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα, μόνο αν ο υποψήφιος γράψει πάνω από 10 σε κάθε ειδικό μάθημα, αν η σχολή απαιτεί την εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα. Αν ο υποψήφιος γράψει βαθμό μικρότερο της βάσης δεν μπορεί να διεκδικήσει θέση σε σχολή που απαιτεί ειδικό μάθημα. Αν δεν παρουσιαστεί στην εξέταση του ειδικού μαθήματος θεωρείται ότι εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε με μηδέν. Αποκλείεται από τις σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα, αλλά δεν έχει καμία επίπτωση στις σχολές που  δεν απαιτούν ειδικό μάθημα.

4. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτική Σχολή, Αστυνομία, Πυροσβεστική και το Εμπορικό Ναυτικό πρέπει να γνωρίζουν ότι η δήλωση που θα κάνουν τώρα είναι καθαρά πληροφοριακή και δεν έχει ισχύ αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται κατευθείαν στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, την πυροσβεστική και το Εμπορικό Ναυτικό, μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης από τις σχολές. Για πρώτη φορά θα εισαχθούν ιδιώτες στην πυροσβεστική ακαδημία και στους πυροσβέστες και στους ανθυποπυραγούς. Το σχολείο δεν έχει καμία ανάμιξη στην αίτηση γι’ αυτές τις σχολές. Πρέπει να παρακολουθούν τις ημερομηνίες για να μη χάσουν την προθεσμία.

Ο βαθμός δυσκολίας

Ο βαθμός δυσκολίας εισαγωγής είναι διαφορετικός για κάθε ομάδα προσανατολισμού. Βλέπουμε ότι οι υποψήφιοι από τις σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής είναι το 26,4% του συνόλου και οι θέσεις στο 5ο πεδίο που τους αντιστοιχούν είναι 16.000, ενώ οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι το 37,8% των υποψηφίων και οι θέσεις που τους αντιστοιχούν είναι λιγότερες από 13.000. Υπάρχουν, βέβαια, και κάποιες κοινές σχολές σε περισσότερα από ένα πεδία, αλλά δεν γνωρίζουμε πως θα δηλωθούν από τους υποψηφίους. Προφανώς δεν έχει κανείς ευθύνη για το διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, αλλά πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες πιθανότητες, ώστε να κάνουν τις κατάλληλες γι’ αυτούς επιλογές των επιστημονικών πεδίων στις σχολές των οποίων θα διεκδικήσουν θέση και να σκεφτούν αν θα δηλώσουν και 5ο μάθημα.

Του Στράτου Στρατηγάκη