Θέμα: «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές

Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Επαγγελματικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως ισχύει

 1. Οι απόφοιτοι του Τομέα Μηχανολογίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ(ΠΑΤΡΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΚΑΒΑΛΑ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΚΑΒΑΛΑ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ )

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Οι απόφοιτοι του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TE (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TE (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ )

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Οι απόφοιτοι του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ )

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Οι απόφοιτοι του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ )

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. Οι απόφοιτοι του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) -ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ TE

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ )

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΣΤΕΡ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΣΤΕΚ

 1. Οι απόφοιτοι του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ )

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. Οι απόφοιτοι του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ )

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. Οι απόφοιτοι του Τομέα Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ )

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Άρθρο2

Εξεταζόμενα μαθήματα

Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Μαθηματικά» και «Νεοελληνική Γλώσσα» όπως έχουν οριστεί με το άρθρο 9 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και δύο μαθήματα ειδικότητας όπως έχουν οριστεί με τη Φ.151/142457/Α5 (ΦΕΚ 2029 Β΄)/ 17-09-2015 Υπουργική Απόφαση

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ισχύουν για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις την ίδια χρονιά που αποφοιτούν. Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 3

Ειδικά μαθήματα

Για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (ξένη γλώσσα και σχέδιο) οι υποψήφιοι εξετάζονται και στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου.

Άρθρο 4

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων − Εξεταστέα ύλη

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργούνται σε κοινά θέματα και στην εξεταστέα ύλη που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους και γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις Δ.Ε και στα ΕΠΑ.Λ. Με το πρόγραμμα καθορίζονται οι ημερομηνίες των εξετάσεων για κάθε μάθημα, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, η ώρα έναρξης των εξετάσεων και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα.

Άρθρο 5

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

1. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π., διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, για όσα μαθήματα ειδικότητας, με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο, θα εξεταστούν με το παλιό και το νέο σύστημα και έχουν κοινή ύλη, ο τρόπος εξέτασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη Φ.151/22071/Β6/ 03-03-2009 (ΦΕΚ 373 Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων έχει ως εξής:

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

I.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κατά την εξέταση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους υποψήφιους απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.τ.λ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους μαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία θέματα, στα οποία καλούνται:

1) Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου

2) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται:

α) η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κ.τ.λ.)

β) η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κ.τ.λ.)

γ) τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα − αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.τ.λ.)

δ) η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.

3) Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.

II.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1)Δίνονται στους υποψηφίους τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2) Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους υποψηφίους διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση.

3) Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

B΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

I.Για τους παρακάτω τομείς η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται ως εξής:

α) Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ήτοι:

 • · Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

 • · Δενδροκομία

 • · Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία

 • · Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

 • · Αρχές Eπεξεργασίας Tροφίμων

 

Δίνονται στους υποψηφίους τέσσερα (4) θέματα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν μέχρι τρεις (3) ερωτήσεις το καθένα. Τα πρώτα τρία (3) θέματα έχουν σκοπό τον έλεγχο της αποκτηθείσας γνώσης και το τελευταίο (τέταρτο) θέμα έχει σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης και την ικανότητα εφαρμογής της. Η βαθμολογία κατανέμεται ισότιμα και στα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και γνωστοποιείται με τη διανομή των θεμάτων.

β) Διοίκησης και Οικονομίας

 • Αρχές Οικονομικής θεωρίας

 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή όσο και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων.

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο ερωτήσεις ή μια ερώτηση και μία απλή άσκηση, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50 % σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και γνωστοποιείται κατά τη διανομή των θεμάτων.

ΙΙ. Για τους παρακάτω τομείς η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται ως εξής:

α) Τομέας Πλοιάρχων για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

 • Ναυσιπλοΐα ΙΙ

 • Μεταφορά Φορτίων

β)Τομέας Μηχανικών για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα:

 • Μηχανές Πλοίου ΙΙ

γ) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

 • Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

 • Ψηφιακά Συστήματα

 • Ηλεκτροτεχνία

 • Ηλεκτρικές Μηχανές

Δίνονται τέσσερα (4) θέματα. Κάθε θέμα μπορεί να περιέχει δύο ερωτήσεις. Ειδικότερα: α) Τα δύο θέματα περιέχουν ερωτήσεις θεωρίας, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση, η κατανόηση και η κριτική ικανότητα των μαθητών β) Τα άλλα δύο θέματα περιέχουν ερωτήσεις θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα. Η βαθμολογία για καθένα από τα ανωτέρω θέματα κατανέμεται ισότιμα και η περαιτέρω κατανομή τους στις ερωτήσεις γνωστοποιείται με τη διανομή των θεμάτων.

III. Για τους παρακάτω τομείς η εξέταση του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος ειδικότητας γίνεται ως εξής:

α) Τομέας Μηχανολογίας για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα:

 • Στοιχεία Μηχανών

β)Τομέας Μηχανικών για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα:

 • Στοιχεία Μηχανών

Δίνονται για εξέταση τέσσερα (4) θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας, μεταξύ των οποίων και ασκήσεις. Κάθε θέμα μπορεί να περιέχει έως δύο ερωτήματα.

Η βαθμολογία για το καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Η βαθμολογία κάθε θέματος κατανέμεται στα επιμέρους ερωτήματα από την Κεντρική Επιτροπή και γνωστοποιείται στους υποψηφίους με τη διανομή των θεμάτων.

IV. Για τον Τομέα Μηχανολογίας η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται ως εξής:

 • Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

 • ΜΕΚ ΙΙ

 • Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

Δίνονται για εξέταση τέσσερα (4) θεωρητικά θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Στα θέματα αυτά δεν περιλαμβάνονται ασκήσεις. Κάθε θέμα μπορεί να περιέχει έως δύο ερωτήματα.

Η βαθμολογία για καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος κατανέμεται στα επιμέρους ερωτήματα από την Κεντρική Επιτροπή και γνωστοποιείται στους υποψηφίους με τη διανομή των θεμάτων.

ΙV. Για τον τομέα Δομικών Έργων η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται ως εξής:

 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Δίνεται στους υποψηφίους ένα θέμα με μορφή φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια ή σκαριφήματα με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λ.π.) Τα σχέδια ή σκαριφήματα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σε μια ή και περισσότερες κλίμακες.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγησή τους έχουν ως ακολούθως:

α) Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

i. τοποθέτηση-συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών, μονάδες 15

ii. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων, μονάδες 20

iii. ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων, μονάδες 15.

β) Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

-γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης), μονάδες 15

-γραμματογραφία, μονάδες 10

-συμβολισμοί, ενδείξεις, μονάδες 5

γ) Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες

δ) Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

 • · Οικοδομική

Δίνονται για εξέταση τέσσερα (4) θέματα που μπορεί να περιέχουν θέματα θεωρίας, είτε εφαρμογές της θεωρίας, είτε ασκήσεις ή προβλήματα. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ερωτήσεις. Η βαθμολογία κατανέμεται στα επιμέρους ερωτήματα από την Κεντρική Επιτροπή και γνωστοποιείται στους υποψηφίους με τη διανομή των θεμάτων

V. Για τον τομέα Πληροφορικήςη εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικότητας γίνεται ως εξής:

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών

 • Δίκτυα Υπολογιστών

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα με ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων. Στα θέματα της θεωρίας δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

Άρθρο 6

Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης θεμάτων

1. Τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΕ συνέρχεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της ΚΕΕ γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. Η ΚΕΕ δίνει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που κρίνει ότι πρέπει να δοθούν στους υποψήφιους.

2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα σε χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα των εξετάσεων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο προσφορότερο τρόπο σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας την ώρα έναρξης των εξετάσεων και μετά την είσοδο των υποψηφίων σε αυτά.

3. H Επιτροπή του Ε.Κ αναπαράγει τα θέματα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των εξεταζομένων.

4. Τα μέλη της ΚΕΕ και των εξεταστικών κέντρων δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης ή το χώρο του Σχολείου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την ΚΕΕ ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία ΕΠΑΛ, εκτός από τους επιτηρητές και τα μέλη της Επιτροπής του εξεταστικού κέντρου χωρίς έγκριση της ΚΕΕ. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες.

 

Άρθρο 7

Εξεταστικά κέντρα

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα για τη διενέργεια των εξετάσεων. Κριτήριο για τον καθορισμό σε κάθε Περιφέρεια Δ.Ε του αριθμού και της έδρας των εξεταστικών κέντρων είναι ο αριθμός εξεταζομένων και οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

2. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται Επιτροπή Ε.Κ με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έργο της οποίας είναι η οργάνωση του εξεταστικού κέντρου, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της, η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων μεριμνώντας να μην είναι στην ίδια αίθουσα οι ίδιοι επιτηρητές όλες τις ημέρες των εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, η διανομή τους στους εξεταζομένους, η ενημέρωση της ΚΕΕ για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, η συγκέντρωση και αποστολή στα Βαθμολογικά Κέντρα των γραπτών δοκιμίων και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής τα τακτικά μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, όχι όμως από τη βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές από πρόεδρο Β.Κ., καθώς και του μαθήματος που ενδεχόμενα διδάσκουν. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή του Ε.Κ ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στο οικείο Ε.Κ.

Άρθρο 8

Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

1. Οι επιτηρητές ορίζονται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ.Ε και επιτηρούν σε Εξεταστικά Κέντρα διαφορετικά από εκείνα στα οποία εξετάζονται μαθητές τους.

2. Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο εξεταστικό κέντρο, εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Επιτροπής Ε.Κ, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και την επιτήρηση των υποψηφίων κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στην Επιτροπή όποιο πρόβλημα προκύψει. Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από την Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των υποψηφίων, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν το χάρτη γραφής ή το ειδικό τετράδιο, μεριμνούν για την επικόλληση σ’ αυτό των μηχανογραφικών αυτοκόλλητων που αντιστοιχούν στον υποψήφιο και στο εξεταζόμενο μάθημα, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Μετά το πέρας της εξέτασης, κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος των απαντήσεων παρουσία των υποψηφίων και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτό της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας.

3. Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των δοκιμίων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων ενώπιόν τους, τα καλύπτουν με την επικόλληση αδιαφανούς ταινίας και εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψηφίου.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης

1. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Επιτροπής Ε.Κ. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις γίνεται κατά αλφαβητική σειρά και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.

2. Οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Η ταυτότητα του υποψηφίου ελέγχεται με:

α) Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό για την ταυτότητά τους έγγραφο, που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους και

β) Το δελτίο εξεταζομένου

3. Αν ο υποψήφιος φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του εξεταστικού κέντρου και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Άρθρο 10

Βαθμολογικά Κέντρα – Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο Πρόεδρος και η έδρα κάθε Βαθμολογικού Κέντρου στο οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά δοκίμια Γενικής παιδείας και ειδικότητας των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον καθένα από αυτούς στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0− 100). Αν η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων, το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο καθηγητή στην ίδια κλίμακα.

2. Τα μέλη κάθε Β.Κ είναι και συντονιστές των βαθμολογητών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μεταφέρουν στους βαθμολογητές οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν τη διαδικασία βαθμολόγησης και παρεμβαίνουν όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ αποστέλλει με καθηγητή ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια, τους φακέλους με τα γραπτά του Εξεταστικού Κέντρου στον επόπτη εξετάσεων, ο οποίος τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και τους αποστέλλει, χωρίς να τους ανοίξει, μαζί με τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών Εξεταστικών Κέντρων αρμοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ. Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των γραπτών, μπορεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού κέντρου σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστέλλει απευθείας στον πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους με τα γραπτά. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαμβάνει τους φακέλους με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από κάθε Ε.Κ για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

4. Ο Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.

5. Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση, αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση.

6. Ο Πρόεδρος του Β.Κ. διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο πρώτος βαθμολογητής αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του Β.Κ.

7. Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδιαφανές χαρτί του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέτησή τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο βαθμολογητή που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

8. Κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα, και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσότερων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

9. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής ή ως αναβαθμολογητής σε Β.Κ. σύζυγος υποψηφίου και όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ.

10. Δεν μπορεί να είναι πρόεδρος Βαθμολογικού κέντρου όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

11. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές.

12. Ο κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής αναγράφει στον ειδικό χώρο του γραπτού το βαθμό με τον οποίο βαθμολογεί το κάθε ερώτημα ή υποερώτημα με βάση την καθορισμένη από την Κ.Ε.Ε βαθμολογία.

Άρθρο 11

Αναβαθμολόγηση − Τελικός βαθμός − Συγκέντρωση και γνωστοποίηση βαθμολογίας

1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος, η επιτροπή ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά μεταξύ του α΄ και β΄ βαθμολογητή δεν υπερβαίνει τις δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0− 100 η βαθμολογία θεωρείται περαιωμένη και τελικός βαθμός του μαθήματος είναι το άθροισμα των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0− 100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τρίτος βαθμολογητής, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. ή καθηγητής με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα το ίδιο σχολικό έτος, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης. Τελικός γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, είναι το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών.

2. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Β.Κ αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του μαθητή που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταχωρίζει τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των βαθμών των μαθημάτων, γίνεται έλεγχος των καταχωρισμένων στοιχείων με τα αποκόμματα από την Επιτροπή του Β.Κ. Αφού πιστοποιηθεί η σωστή καταχώριση, γίνεται κλείδωμα των μαθημάτων, ενημερώνεται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δε δίνεται πλέον δυνατότητα τροποποίησης της βαθμολογίας. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Βαθμολογικό κέντρο στέλνει τις βαθμολογικές καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων μέσω των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΕΠΑ.Λ. φοίτησης των υποψηφίων για να αναρτηθούν προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Τα ΕΠΑ.Λ. κάνουν παραβολή της βαθμολογίας μεταξύ αποκομμάτων και καταστάσεων που παρέλαβαν από τα Β.Κ. για την ορθή καταχώριση της βαθμολογίας.

3. Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων φυλάσσονται στο Βαθμολογικό κέντρο ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από τον Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται.

Άρθρο 12

Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι υποψήφιοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλά­χιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις i) έως iv), από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν) απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) που λειτουργούν στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του υποψήφιου ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψήφιου .

β) Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται i) γραπτά ή ii) προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) που λειτουργούν στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του µαθητή ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψήφιου, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

γ) Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.

Επίσης, εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) τα οποία πιστοποιούνται από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

δ) Ειδικά για τους υποψήφιους που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών εφόσον πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

ε) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου5 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) και της παραγράφου 14 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όταν υπάρχει διάσταση απόψεων είτε προσωπική, είτε µεταξύ των γνωµατεύσεων των ΚΕ∆∆Υ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠ∆) για τον υποψήφιο υπερισχύει η γνωµάτευση του ΚΕ∆∆Υ και οι γονείς ή κηδεµόνες δύνανται να προσφύγουν στη ∆ευτεροβάθµια Ειδική ∆ιαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε∆ΕΑ) της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η ∆ευτεροβάθµια Ειδική ∆ιαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε∆ΕΑ) εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Ειδικά οι γνωµατεύσεις που θα ισχύσουν µετά την απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Ε∆ΕΑ, µπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια µέχρι τέλος Μαρτίου εκάστου έτους.

στ) Όλες οι γνωµατεύσεις των ΚΕ∆∆Υ και των ΙΠ∆ για οποιοδήποτε λόγο έχουν µόνιµη ισχύ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 17 του αρ. 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013) εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόµου.

ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπάγονται στο εδάφιο α και στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εξετάζονται:

α) Στα Βαθμολογικά κέντρα που έχουν οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που εξετάζονται σε ένα Β.Κ είναι περισσότεροι από 80 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να ορίζονται Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ) στην έδρα Περιφερειακής Εκπ/σης συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Ε.Κ από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης που ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. ή του Ε.Ε.Κ.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων, που ανήκουν στο εδάφιο α και στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ’ αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος μαθητής.

β) Στο Εξεταστικό Κέντρο όπου εξετάζονται οι υποψήφιοι του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται στην περίπτωση i του εδαφίου β΄ και στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών υποψηφίων και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

3. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται από τους μαθητές στο ΕΠΑ.Λ. φοίτησής τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις των αποφοίτων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης Δήλωσης στις ημερομηνίες που ορίζονται για την υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης ΕΠΑ.Λ.

Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

Άρθρο 13

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις – δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικό δελτίο ) – δικαιολογητικά

1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, ημερησίων και εσπερινών αντίστοιχα, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ., υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται.

Για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2016, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά με το παλαιό σύστημα εισαγωγής.

Με την Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει και τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ, απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, μπορούν να δηλώσουν την Ομάδα Προσανατολισμού, τον αντίστοιχο Τομέα και την αντίστοιχη ή συναφή ειδικότητα του πτυχίου τους με αυτή των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013, όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις των 131149/Γ2 (ΦΕΚ 2298 Β΄/27-08-2014) και 141641/Γ2 (2470 Β΄/16-09-2014 ) Υπουργικών Αποφάσεων.

2. Οι υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τμήμα των ΤΕΙ και των λοιπών σχολών του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των τμημάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3 α. Στο μηχανογραφικό δελτίο κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει, προτίμηση για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Τομέα, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Με τη δήλωση του ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα, στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής.

β. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις σχολές ή τα τμήματα, που επιθυμεί ο υποψήφιος.

γ. Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων του είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωση του, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα, που έχει δηλώσει.

δ. Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης σχολών ή τμημάτων εισαγωγής σε ΤΕΙ και λοιπές σχολές, αποτελεί το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου.

ε. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων

Άρθρο 14

Συντελεστές βαρύτητας − Τρόπος υπολογισμού μορίων

1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές , τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 8 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) ως εξής:

− για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5

− για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5

− για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

− για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής 2

Για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

2. Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Άρθρο 15

Επεξεργασία προτιμήσεων και βαθμολογικών στοιχείων − Επιλογή

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής τα Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρίζουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις βαθμολογιών ανά Λύκειο. Η αρμόδια Διεύθυνση αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας. Η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Μετά τον τελικό έλεγχο η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής προκειμένου να διενεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να εκδώσει τα αποτελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας:

α) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013, καθώς και κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου

β) Να έχουν λάβει το απολυτήριο μέχρι τέλος Ιουνίου του ίδιου έτους. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει το απολυτήριο, η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπ/ση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

γ) να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 της παρούσας

Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

i) των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι να έχουν κριθεί ικανοί για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ii) των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

3α) Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις σχολές που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα κατά περίπτωση.

β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγομένου σε σχολή ή τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται ο υποψήφιος που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων ειδικότητας και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι ως υπεράριθμοι.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων με τον τελευταίο εισαγόμενο στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων μετά την εξάντληση του παραπάνω κριτηρίου, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.

Άρθρο 16

Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων της απόφασης αυτής εκδίδονται από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής. Οι ονομαστικοί πίνακες αποδίδονται κατά αύξουσα σειρά και κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα, εγκρίνονται από την ανωτέρω Επιτροπή και κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν.

3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές του άρθρου 1 της παρούσας, πλην των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ορίζεται από τον Υπουργό, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4. Σε κάθε ΕΠΑ.Λ., μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποστέλλονται ονομαστικοί πίνακες επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι υποψήφιοι επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ., όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι. Επιπρόσθετα, στέλνονται πίνακες με στοιχεία όλων των υποψηφίων αρμοδιότητάς τους.

5. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από το Διευθυντή κάθε ΕΠΑ.Λ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις

Άρθρο 17

Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στους κατόχους απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013, καθώς και κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ., χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους εξέτασης. Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται αριθμός πρωτοκόλλου, τα στοιχεία και ο κωδικός αριθμός του ΕΠΑ.Λ. που τη χορηγεί, τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και το σχολείο αποφοίτησής του, το σχολικό έτος συμμετοχής του υποψηφίου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται επίσης η Ομάδα Προσανατολισμού, ο Τομέας και η Ειδικότητα στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά, ο γραπτός βαθμός που πέτυχε για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει για τα ΤΕΙ του Τομέα που δύναται να είναι υποψήφιος. Η Βεβαίωση Συμμετοχής φέρει στο άνω αριστερό μέρος το εθνόσημο, υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του ΕΠΑ.Λ. που την εκδίδει. Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται στους υποψηφίους μετά την οριστικοποίησ των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του οικείου έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 18

Συγκρότηση ατομικών και συλλογικών οργάνων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά Όργανα:

− Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων

− Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων − Επιτηρητές − Επόπτες Εξετάσεων

− Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων

− Επιτροπές Εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

− Επιτροπές Εξέτασης Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων

− Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

− Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής

Ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και το έργο των ανωτέρω οργάνων καθορίζεται με τη Φ.151/ 24463/Β6/2009 (422 Β΄) ΚΥΑ σύμφωνα με την παρ 5. του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (164 Α΄).

Ειδικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2016, τα ανωτέρω ατομικά και συλλογικά Όργανα είναι κοινά ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων με το παλιό και το νέο σύστημα.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.