panepistimia-katalipsi-708_0

H Γενική Διεύθυνση Ανώτατης  Εκπαίδευσης/ Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/ Τμήμα Δ΄  Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η με αρ. 12749/Ζ1/26-01-2016 (ΦΕΚ 112 Β΄) Υπουργική Απόφαση,  στην οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων– αιτήσεων θεραπείας επί των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής, που εκδόθηκαν στις 14/1/2016. Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων– Κεντρικό Πρωτόκολλο–  έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016.

Στις αιτήσεις θεραπείας θα πρέπει να αναφέρονται τα  στοιχεία του φοιτητή που έχει  υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής και η Σχολή/Τμήμα προς την οποία έχει αιτηθεί  μετεγγραφή και  υποβάλλονται είτε με συστημένη  επιστολή, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr. Αιτήσεις θεραπείας ή ενστάσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί από  τις  15-1-2016  και μεταγενέστερα θα εξεταστούν από την  Επιτροπή Ενστάσεων χωρίς να απαιτείται η  υποβολή νέας αίτησης  θεραπείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή των μετεγγραφών, κάνοντας χρήση των κωδικών τους.

Τι ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση για τις μετεγγραφές και τις ενστάσεις:

1. Στο άρθρο 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπορεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιουμένων μετεγγραφή και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής».

2. Στην με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 6 –«Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων»

Α) Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφής.

Β) Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο και 2 Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. που, μαζί με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο της Επιτροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.

Γ) Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει αιτήσεις θεραπείας φοιτητών που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και πέντε ημέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσης, κατά προτεραιότητα για τις περιπτώσεις ισοψηφίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), όπως προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της με αριθμ. 143456/Ζ1/14−9−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει και του άρθρου 1 της παρούσης. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία που ισχύουν κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (N. 2690/1999 − ΦΕΚ Α΄ 45). Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ΦΕΚ