newego_LARGE_t_420_54503579_type12713

Με το ψηφισθέν σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις», γίνεται αναφορά στον θεσμό των επιλαχόντων στις στρατιωτικές σχολές. Στην αιτιολογική έκθεση της παραπάνω ρύθμισης γίνεται αναφορά στην εξασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Ενόπλων Δυνάμεων με μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως αυτός είχε υλοποιηθεί από τα Γενικά Επιτελεία.

Επιπλέον, στο άρθρο 24 αναφέρεται η αύξηση του χρόνου φοίτησης στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά ένα έτος, ενώ με το άρθρο 22 παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, που είναι τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να κατανέμονται στον κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφόσον το επιθυμούν.

Ακολουθεί το άρθρο 23 με αναφορά στους επιλαχόντες:

Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ).»

2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής: «6. Εφόσον οι εισακτέοι µε την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες µε την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισακτέου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς µε την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας.

8. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ΄ του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.»

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο από την ιστοσελίδα της Βουλής.