Τα αποτελέσματα των μετεγγραφών αναμένουν με αγωνία οι υποψήφιοι. Τι γίνεται, όμως, με τις ισοβαθμίες; Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι μεταξύ όσων συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μορίων προηγούνται αυτοί που συγκέντρωσαν περισσότερα μόρια στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι κατηγορίες των υποψηφίων, όμως, είναι πολλές και με διαφορετικά μόρια η κάθε μία. Η υπουργική απόφαση δεν περιγράφει τι θα γίνει στην περίπτωση που ισοβαθμήσουν, για παράδειγμα, ένας απόφοιτος ΕΠΑ.Λ. που διαγωνίστηκε με την ομάδα Α, που έχει άριστα τα 2.000 μόρια με έναν απόφοιτο γενικού λυκείου που έχει άριστα τα 20.000 μόρια. Η αναγωγή των 2.000 μορίων στα 20.000 μόρια δεν είναι σωστή, αφού ο βαθμός δυσκολίας στις δύο εξετάσεις δεν είναι ίδιος. Συνεπώς, τηρώντας και την αρχή ότι δεν επιτρέπεται να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα, αυτή η αναγωγή δεν είναι λογική.

Τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, των πολλών και διαφορετικών κατηγοριών εισακτέων; Γιατί εκτός από τους αποφοίτους γενικού λυκείου που διαγωνίστηκαν στις εξετάσεις του 2015 έχουμε και τους εισαχθέντες των προηγούμενων ετών, τους εισαχθέντες με την κατηγορία του 10% (που έχουν δύο υποκατηγορίες 6 και 4%), τους αποφοίτους ΕΠΑΛ ομάδας Α, τους αποφοίτους ΕΠΑΛ που εισήχθησαν με την κατηγορία του 10% (που έχουν δύο υποκατηγορίες και αυτοί), τους αποφοίτους εσπερινών γενικών λυκείων και εσπεριών ΕΠΑ.Λ.

Είναι προφανές ότι στο Υπουργείο Παιδείας δεν σκέφτηκαν αυτό το πιθανό πρόβλημα και δεν έχουν λύση γι’ αυτό. Διαφορετικά θα όριζαν τη λύση στην υπουργική απόφαση. Δυστυχώς, όταν αλλάζει κάθε χρόνο το σύστημα μετεγγραφών δεν επαρκεί ο χρόνος για να εντοπιστούν και να λυθούν τα πιθανά προβλήματα, πριν αυτά εμφανιστούν, με αποτέλεσμα να τρέχουν να λύσουν το εκάστοτε πρόβλημα πυροσβεστικά, με μπαλώματα και πρόχειρες λύσεις. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο (χρόνια τώρα) συνεπώς θα αλλάξει για μία ακόμη φορά το 2016 το σύστημα των μετεγγραφών, όταν διαπιστωθούν οι παρενέργειές του. Να θυμίσουμε ότι το σύστημα των μετεγγραφών αλλάζει κάθε χρόνο από το 2011, εκτός από μία χρονιά, που έμεινε ίδιο.

Πρέπει, όμως, να βρεθεί μια λύση αποδεκτή από όλους, χωρίς να αφήνει το αίσθημα της αδικίας, που χρόνια τώρα είναι η γεύση που έχει ο πολίτης από την επαφή του με το κράτος. Μία λύση είναι να κατανεμηθούν οι θέσεις μετεγγραφής ανάλογα με το ποσοστό των θέσεων εισακτέων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία. Δηλαδή οι υποψήφιοι της κατηγορίας του 90% να έχουν στα πανεπιστήμια το 90% των θέσεων μετεγγραφών, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ ομάδας Α να έχουν το 21% των θέσεων στα ΤΕΙ, όσο είναι το ποσοστό των θέσεων εισακτέων που τους αντιστοιχούν , οι υποψήφιοι του 10% (6+4) να έχουν επιμερισμένες τις θέσεις μετεγγραφής ανάλογα με το ποσοστό των θέσεων εισαγωγής που τους αναλογούσε. Μ’ αυτό τον τρόπο σε περίπτωση ισοβαθμίας θα κρίνονται σε μόρια που αποκτήθηκαν την ίδια χρονιά, συνεπώς με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Φυσικά κάποιοι υποψήφιοι που εισάγονται με μικρό ποσοστό θέσεων εισακτέων δεν θα μπορούν να πάρουν μετεγγραφή, αλλά αυτό είναι λογικό.

Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει λύση για τους φοιτητές που εισήχθησαν τα προηγούμενα χρόνια στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, γιατί δεν μπορεί να συγκριθούν οι χρονιές μεταξύ τους. Ο διαφορετικός βαθμός δυσκολίας των θεμάτων, που φέρνει μεγάλη διαφοροποίηση στις βάσεις κάνει μη συγκρίσιμα τα μόρια εισαγωγής στην περίπτωση ισοβαθμίας στη μοριοδότηση για τη μετεγγραφή. Βλέπουμε για παράδειγμα στον πίνακα ότι οι φοιτητές της Ιατρικής Αλεξανδρούπολης και του Ηρακλείου που εισήχθησαν το 2014 έχουν περισσότερα μόρια από όσους εισήχθησαν το 2015, επειδή τα θέματα το 2015 ήταν πολύ πιο δύσκολα, με αποτέλεσμα να πέσουν οι βάσεις. Ποιος προηγείται μεταξύ δύο υποψηφίων που ισοβάθμισαν στα μόρια μετεγγραφής και κρίνονται με τα μόρια εισαγωγής, αν έχουν κριθεί σε διαφορετικής δυσκολίας θέματα;

Ιατρική Αλεξανδρούπολης
Βάση 2015: 18.174 – Βάση 2014: 18.710

Ιατρική Κρήτης (Ηράκλειο)
Βάση 2015: 18.259 – Βάση 2014: 18.786*

*Πηγή: ΥΠΠΕΘ

Του Στράτου Στρατηγάκη