Τα φροντιστήρια ΒΟΓΙΑΤΖΗ θα συμμετέχουν φέτος στα επαναληπτικά θέματα του ΟΕΦΕ.

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα.

Κυριακή 18/3
Γ’ Λυκείου Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα
Β’ Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα
A’ Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα
ΕΠΑ.Λ. B’ Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 1/4
Γ’ Λυκείου Επιλ. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Γ’ Λυκείου Επιλ. Ιστορία
Γ’ Λυκείου Επιλ. Φυσική
Γ’ Λυκείου Επιλ. Βιολογία
Β’ Λυκείου Γ.Π. Άλγεβρα
Α’ Λυκείου Άλγεβρα
ΕΠΑ.Λ. Α’ Νεοελληνική Γλώσσα
ΕΠΑ.Λ. B’ Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
ΕΠΑ.Λ. B’ Ιστορία
ΕΠΑ.Λ. B’ Φυσική I
ΕΠΑ.Λ. B’ Βιολογία I
Κυριακή 8/4
Γ’ Λυκείου Επιλ. Α.Ο.Θ.
B’ Λυκείου Θεωρ. Κατ. Λατινικά
B’ Λυκείου Θετ. & Τεχν. Κατ. Μαθηματικά Κατ.
Α’ Λυκείου Χημεία
ΕΠΑ.Λ. Β’ Α.Ο.Θ.
ΕΠΑ.Λ. 1o Μαθ. Ειδικ. Α.Ο.Θ. ΙΙ
ΕΠΑ.Λ. 2o Μαθ. Ειδικ. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Μ.Τετάρτη 11/4
Γ’ Λυκείου Θεωρ. Κατ. Αρχαία
Γ’ Λυκείου Θετ. & Τεχν. Κατ. Μαθηματικά
ΕΠΑ.Λ. Α’ Μαθηματικά Ι
ΕΠΑ.Λ. Β’ Μαθηματικά II
Τετάρτη 18/4
Γ’ Λυκείου Θεωρ. Κατ. Ιστορία
Γ’ Λυκείου Θετ. & Τεχν. Κατ. Φυσική
Β’ Λυκείου Θετ. Κατ. Χημεία
A’ Λυκείου Αρχαία
ΕΠΑ.Λ. Β’ Φυσική II
Παρασκευή 20/4
Γ’ Λυκείου Θεωρ. Κατ. Λατινικά
Γ’ Λυκείου Θετ. Κατ. Χημεία
Γ’ Λυκείου Τεχν. Κατ. Α.Ο.Δ.Ε.
Γ’ Λυκείου Τεχν. Κατ. Χημεία – Βιοχημεία
Κυριακή 22/4
Γ’ Λυκείου Θεωρ. Κατ. Νεοελληνική Λογοτεχνία
Γ’ Λυκείου Θετ. Κατ. Βιολογία
Γ’ Λυκείου Τεχν. Κατ. Α.Ε.Π.Π.
Γ’ Λυκείου Τεχν. Κατ. Ηλεκτρολογία
B’ Λυκείου Θεωρ. Κατ. Αρχαία
B’ Λυκείου Θετ. & Τεχν. Κατ. Φυσική
A’ Λυκείου Φυσική
ΕΠΑ.Λ. Β’ Βιολογία II
ΕΠΑ.Λ. 1o Μαθ. Ειδικ. Δομημένος Προγραμματισμός
ΕΠΑ.Λ. 2o Μαθ. Ειδικ. Α.Ο.Δ.Ε.