Πτώση των βάσεων σε σχολές συγκεκριμένων πεδίων αναμένεται στις φετινές Πανελλήνιες εξαιτίας των δύσκολων θεμάτων που επέλεξε η επιτροπή των εξετάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τις βάσεις θα διαμορφώσει ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας στα δύο μαθήματα βαρύτητας και των τριών κατευθύνσεων, στα Μαθηματικά και τα Αρχαία Κατεύθυνσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται μεγάλη πτώση στις Πολυτεχνικές σχολές, στις σχολές Θετικών Επιστημών και σε όσες σχολές έχουν ως μάθημα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης.