Πέντε τμήματα που ανοίγουν διάπλατα τον δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας και φωνής

TEI με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας

Οι προοπτικές που προσφέρονται από τα ΤΕΙ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αρκετά αξιόλογες, κάτι που τα παιδιά σας θα πρέπει να έχουν κατά νου στην επιλογή της σχολής όπου θα φοιτήσουν τα επόμενα χρόνια. Σήμερα θέλουμε να παρουσιάσουμε 5 ΤΕΙ που πραγματικά αξίζουν την προσοχή των παιδιών σας.

Ξεκινώντας από το 1ο ΕΠ, το ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή. Οι απόφοιτοι εργάζονται ως κοινωνικοί λειτουργοί και δουλεύουν κυρίως με ευπαθείς ομάδες (μετανάστες, φυλακισμένους, ορφανά παιδιά κ.λπ.). Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού προάγει την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις των ανθρώπων και την ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους με στόχο την επαύξηση της ευημερίας τους. Εχουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορούν να ασχοληθούν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες, ακόμα και να εξειδικευθούν στο τομέα της υγείας με κάποιο μεταπτυχιακό.

Στο 2ο ΕΠ, τα Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ παρέχουν μια εξαιρετική ευκαιρία στο παιδί σας για την επιστροφή στην αξιοποίηση και καλλιέργεια της γης. Εχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν και να προετοιμάσουν τα επιστημονικά στελέχη – γεωπόνους ΤΕ στην εφαρμογή της γεωπονικής επιστήμης στους τομείς της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας, του ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων, των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, της αρχιτεκτονικής τοπίου και ανθοκομίας και της μηχανικής βιοσυστημάτων. Οι πτυχιούχοι εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Εργων για την κατηγορία έργων πρασίνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας από το 3ο ΕΠ ασχολούνται με την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας και φωνής. Τα συγκεκριμένα τμήματα καταρτίζουν τους φοιτητές τους διδάσκοντάς τους μαθήματα υποδομής από τους κλάδους της γλωσσολογίας, ιατρικής και ψυχολογίας και τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των μελλοντικών ασθενών τους. Το παιδί σας θα έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το δικό του κέντρο λογοθεραπείας.

Συνεχίζοντας στο 4ο ΕΠ συναντάμε τα Τμήματα Μηχανικού Αυτοματισμού ΤΕ. Σκοπός των τμημάτων είναι να καταρτίσουν τους σπουδαστές στους τομείς της ανάλυσης, σύνθεσης και του προγραμματισμού και γενικότερα στις γενικές αρχές των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (ΣΑΕ). Τα τμήματα έχουν ως αποστολή να προάγουν στα παιδιά σας την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των ΣΑΕ και στις γενικές αρχές λειτουργίας τους που απαντούν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, όπως σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά κ.λπ.

Τέλος, από το 5ο ΕΠ τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης με ειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Τα παιδιά σας θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν είτε ως στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Οι Σπύρος Μιχαλούλης και Νίκος Παυλάκος είναι συγγραφείς του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2015», εκδόσεις Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας