ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ 2005

Σαρωτικές αλλαγές, που εκτείνονται από την Α’ Λυκείου και φτάνουν μέχρι τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τις μετεγγραφές, επεξεργάζεται η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Ήδη, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο υπουργός Παιδεία Αρ. Μπαλτάς, οι μαθητές τα Α’ και τα Β’ Λυκείου δεν θα δώσουν φέτος τις εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα που προέβλεπε το νέο λύκειο και η Τράπεζα Θεμάτων θα καταργηθεί.

Ωστόσο, η Τράπεζα Θεμάτων θα συνεχίσει να λειτουργεί συμβουλευτικά τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές. Όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα, όπου τα θέματα ανά μάθημα θα συνεχίσουν να είναι αναρτημένα.

Μαζί με όλα αυτά θα «ξηλωθεί» και το εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, που θα εφαρμοζόταν για πρώτη φορά του χρόνου και αφορούσε κατά κύριο λόγο τους φετινούς μαθητές της Β’ Λυκείου.

Σύμφωνα με ασφάλεις πληροφορίες, το υπουργείο θα διατηρήσει το υπάρχον σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τα 6 μαθήματα, προχωρώντας όμως σε αρκετές βελτιώσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι χιλιάδες υποψήφιοι και οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών.

Οι Πανελλαδικές νέου τύπου με τα 4 μαθήματα, τη δυνατότητα επιλογής μόνο ενός Επιστημονικού Πεδίου αλλά και τον συνυπολογισμό των βαθμών τα Α’ και τα Β’ Λυκείου για την πρόσβαση στα τμήματα και τις σχολές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που θα εφαρμόζονταν για πρώτη φορά στις εξετάσεις του 2015-2016, δεν θα δοκιμαστούν.

Οι φετινοί μαθητές που φοιτούν στη Β’ Λυκείου θα δώσουν του χρόνου Πανελλαδικές με το ισχύον σύστημα και τις όποιες βελτιώσεις εισαγάγει η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδεία, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Του χρόνου οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής τμημάτων από περισσότερα επιστημονικά πεδία (τώρα μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό μόνο από δύο πεδία).

Σε κάθε περίπτωση το νέο εξεταστικό σύστημα, που θα ίσχυε από του χρόνου, είχε πάρα πολλά προβληματικά σημεία, ενώ ακόμη και τώρα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν απορίες σχετικά με την εφαρμογή του, καθώς δεν είχαν ανακοινωθεί όλες οι λεπτομέρειες και τα παιδιά της Β’ Λυκείου βάδιζαν στα τυφλά. Άλλωστε η νέα κυβέρνηση έχει στόχο να μειώσει γενικά τις εξετάσεις μέσα στα σχολεία, ώστε να αυξηθεί ο διδακτικός χρόνος προς όφελος των μαθητών.

Αλλαγές δρομολογούνται και με το ζήτημα των μετεγγραφών, όπου αναζητείται η χρυσή τομή στην ανάγκη να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός φοιτητών που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσει μακριά από τον τόπο κατοικίας και να μη «βουλιάξουν» τα κεντρικά ΑΕΙ – ΤΕΙ, αρκετά τμήματα.

Όπως αναφέρει σχετικά με τη δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε άκαιρα τις τελευταίες μέρες, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι προτίθεται να προτείνει στον Πρωθυπουργό να περιλάβει στις προγραμματικές δηλώσεις του τα παρακάτω:

1. Για το τρέχον σχολικό έτος (2014-2015) οι εξεταστικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που αφορούν την απόλυση από το Λύκειο και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών της Γ Λυκείου παραμένουν ως έχουν.

2. Δεδομένων των πολλών προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε σχέση με τον βαθμό προαγωγής, και προκειμένου να δοθεί χρόνος για την αναγκαία εις βάθος μελέτη του θέματος, επανέρχεται ως βαθμός προαγωγής ο γενικός μέσος όρος “εννέα και πέντε δέκατα” (9,5) όπως ενδεικτικά περιγράφεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 60/2006.

3. Απαιτείται να ενισχυθεί ο αυτόνομος διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος της λυκειακής βαθμίδας. Στις επικρατούσες συνθήκες, το να συνυπολογίζεται ο βαθμός των προαγωγικών εξετάσεων του Λυκείου στην εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιβαίνει αυτόν τον στόχο ενώ οι σχετικές διατάξεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου δεσμεύουν προκαταβολικά και με τρόπο αντιπαιδαγωγικό το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για επόμενα έτη. Για αυτό τον λόγο, και μέχρι ολόκληρο το σύστημα εισαγωγής να μελετηθεί με νηφαλιότητα και εις βάθος, η βαθμολογία των προαγωγικών εξετάσεων του Λυκείου δεν θα συνυπολογίζεται στην εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το αιτούμενο σύστημα εισαγωγής θα προκύψει μετά από ευρύ και οργανωμένο διάλογο και τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και των φορέων τους.

4. Η επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων κατά 50% από την Τράπεζα θεμάτων για τους μαθητές και μαθήτριες της Α και Β΄ Λυκείου παύει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2015. Οι διδάσκοντες των οικείων μαθημάτων θα επιλέγουν, κατά την κρίση τους, τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων αποκλειστικά μέσα από την διδαχθείσα υλη. Η Τράπεζα θεμάτων μπορεί απλώς να χρησιμοποιηθεί συμβουλευτικά.

5. Η αποτίμηση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου είναι απαραίτητη και οφείλει να διεξάγεται με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο ως λειτουργία γνωστικής ανατροφοδότησης και αναστοχασμού και σκοπό την ουσιαστική βελτίωση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου. Με δεδομένο ότι οι τρέχουσες διαδικασίες ‘αξιολόγησης’ δεν υπηρετούν τον εν λόγω σκοπό, αυτές αναστέλλονται προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι συναφείς παράγοντες. Πάντοτε μέσα από ουσιαστικό διάλογο με όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους φορείς τους.

6. Άλλα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες καθώς και όλα τα πολλά και μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης θα αντιμετωπιστούν συστηματικά κατά το παραπάνω πνεύμα μετά την ψήφιση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης.