Προγράμματα Σπουδών για σειρά μαθημάτων δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα οποία θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2015-2016. Το news.gr παρουσιάζει τα μαθήματα ανά τάξη για τα οποία ανακοινώθηκαν Προγράμματα Σπουδών και το σχετικό ΦΕΚ μέσα από το οποίο μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι.

ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά

ΦΕΚ 162/Β

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά

Γ΄ τάξης της ομάδας

προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου

«Μαθηματικά

και Στοιχεία Στατιστικής»

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΦΕΚ 156/Β

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα και Γραμματεία

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία  Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΦΕΚ155/Β

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΕΚ154/Β

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ προσανατολισμού θετικών σπουδών

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης. Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών

ΦΕΚ 153/Β